do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14

Aktualności

Znaleziono wiadomości: 423.

RSS
 • Aktualności - 2018-08-02
  Skonsolidowany Raport Półroczny 2018 Stalexport Autostrady S.A.
  02.sie
  2018

  Skonsolidowany Raport Półroczny 2018 Stalexport Autostrady S.A.

  Informujemy, że dniu dzisiejszym opublikowano Skonsolidowany Raport Półroczny Stalexport Autostrady S.A. i Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok 2018.

 • Aktualności - 2018-05-10
  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2018 roku
  10.maj
  2018

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2018 roku

  W I kwartale 2018 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (75.915 tys. PLN) wyższe o 7,9% niż w I kwartale 2017 roku (70.360 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 8,0%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 8,1%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków.

 • Aktualności - 2018-05-10
  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2018 roku
  10.maj
  2018

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2018 roku

  W I kwartale 2018 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 40.850 pojazdów i był o 5,3% wyższy niż ruch odnotowany w I kwartale roku 2017 (38.810 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I kwartale 2018 roku wyniosły 74.921 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 8,1% w stosunku do I kwartału 2017 roku (69.308 tys. PLN).

 • Aktualności - 2018-05-10
  Raport skonsolidowany 1 kwartał 2018
  10.maj
  2018

  Raport skonsolidowany 1 kwartał 2018

  Informujemy, że dniu dzisiejszym opublikowano skonsolidowany raport śródroczny Stalexport Autostrady S.A. za I kwartał 2018. 

 • Aktualności - 2018-03-02
  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2017 roku
  02.mar
  2018

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2017 roku

  W 2017 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (318.831 tys. PLN) wyższe o 8,9% niż w 2016 roku (292.853 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 9,0%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków.

 • Aktualności - 2018-03-02
  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2017 roku
  02.mar
  2018

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2017 roku

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2017 roku

 • Aktualności - 2018-03-02
  Raport Roczny 2017 Stalexport Autostrady S.A.
  02.mar
  2018

  Raport Roczny 2017 Stalexport Autostrady S.A.

  Informujemy, że dniu dzisiejszym opublikowano Raport Roczny Stalexport Autostrady S.A. i Raport Roczny Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok 2017.

 • Aktualności - 2017-11-09
  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2017 roku
  09.lis
  2017

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2017 roku

  W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (240.765 tys. PLN) wyższe o 9,2% niż w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 roku (220.389 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 9,4%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 9,5%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków.

 • Aktualności - 2017-11-09
  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2017 roku
  09.lis
  2017

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2017 roku

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2017 roku

 • Aktualności - 2017-11-09
  Raport skonsolidowany III kwartały 2017
  09.lis
  2017

  Raport skonsolidowany III kwartały 2017

  Informujemy, że w dniu dzisiejszym opublikowano skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za III kwartały 2017. Raport ten znajduje się w zakładce "Relacje inwestorskie/ Raporty"

do góry