do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.34 zł -1.18% -0.04zł 2019-08-16

Aktualności

Znaleziono wiadomości: 97.

RSS
 • Aktualności - 2019-08-01
  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2019 roku
  01.sie
  2019

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2019 roku

  W I półroczu 2019 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 167.962 tys. PLN, które były wyższe o 4,8% niż w I półroczu 2018 roku (160.244 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 4,8%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 5.0%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Krakó.

 • Aktualności - 2019-08-01
  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2019 roku
  01.sie
  2019

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2019 roku

  W I półroczu 2019 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 43.873 pojazdów i był o 1,7% wyższy niż ruch odnotowany w I półroczu roku 2018 (43.145 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I półroczu 2019 roku wyniosły 165.994 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 5,0% w stosunku do I półrocza 2018 roku (158.128 tys. PLN).

 • Aktualności - 2019-08-01
  Skonsolidowany Raport Półroczny 2019 Stalexport Autostrady S.A.
  01.sie
  2019

  Skonsolidowany Raport Półroczny 2019 Stalexport Autostrady S.A.

  Informujemy, że dniu dzisiejszym opublikowano Skonsolidowany Raport Półroczny Stalexport Autostrady S.A. i Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok 2019.

 • Aktualności - 2019-07-24
  Stalexport Autostrady
  24.lip
  2019

  Raport nr 22/2019

  Planowane czynności mające na celu obniżenie kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.

 • Aktualności - 2019-07-18
  Stalexport Autostrady
  18.lip
  2019

  Raport nr 21/2019

  Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2019 roku (kończący się 30 czerwca 2019 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2019 roku

 • Aktualności - 2019-07-09
  Stalexport Autostrady
  09.lip
  2019

  Raport nr 20/2019

  Kontrakt na przebudowę odwodnienia

 • Aktualności - 2019-05-15
  Stalexport Autostrady
  15.maj
  2019

  Raport nr 19/2019

  Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 kwietnia 2019 roku (informacje uzupełniające)

 • Aktualności - 2019-05-09
  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2019 roku
  09.maj
  2019

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2019 roku

  W I kwartale 2019 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 79.310 tys. PLN, które były wyższe o 4,5% (tj. o 3.395 tys. PLN) niż w I kwartale 2018 roku (75.915 tys. PLN)

 • Aktualności - 2019-05-09
  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2019 roku
  09.maj
  2019

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2019 roku

  W I kwartale 2019 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 41.989 pojazdów i był o 2,8% wyższy niż ruch odnotowany w I kwartale roku 2018 (40.850 pojazdów).

 • Aktualności - 2019-05-09
  Raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej za I kwartał 2019 r.
  09.maj
  2019

  Raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej za I kwartał 2019 r.

  Informujemy, że w dniu dzisiejszym opublikowano skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za I kwartał 2018. Raport ten znajduje się w zakładce "Relacje inwestorskie/ Raporty"

do góry