do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23

Stalexport Autostrady S.A.

Aktualności

RSS
Aktualności - 2024-07-17
Stalexport Autostrady
17.lip
2024

Raport nr 23/2024

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej

Aktualności - 2024-07-16
Stalexport Autostrady
16.lip
2024

Raport nr 22/2024

Działając na podstawie § 5 pkt. 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) oraz w nawiązaniu do raportu

Aktualności - 2024-07-08
Stalexport Autostrady
08.lip
2024

Raport nr 21/2024

Informacje uzupełniające dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2024 roku

wszystkie wiadomości

Stalexport Autostrady
w liczbach

30 lat

okres koncesji na
przystosowanie i eksploatację
A4 Katowice-Kraków do 2027
r.

15 %

Stopa zwrotu na kapitale
własnym Grupy Kapitałowej ROE

116,2 mln zł

Zysk Grupy Kapitałowej
w 2023 r.

48 150

Średni dobowy poziom ruchu
na A4 Katowice-Kraków w 2023 r.

503,5 mln zł

Przychody z poboru opłat
w 2023 r.

61 km

Długość płatnego odcinka
autostrady A4
Katowice-Kraków

121 mln zł

zysk z działalności operacyjnej
Grupy Kapitałowej
w 2023 r.

3 %

Wzrost średniego
dobowego ruchu
pojazdów na A4
Katowice-kraków w 2023 r.

17,6 mln

Liczba pojazdów,
które przejechały autostradą
w 2023 r.

Notowania

Aktualny kurs: 2024-07-23

2.73 zł
Poprzedni kurs
2.71
Zmiana
0.02 (0.74%)
szczegóły notowań

Kalendarium inwestora

14 Marca

Publikacja raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2023

19 Kwietnia

Dzień dywidendy

26 Kwietnia

Termin wypłaty dywidendy

09 Maja

Skonsolidowany raport za I kwartał 2024 r.

01 Sierpnia

Skonsolidowany raport półroczny za 2024 rok

06 Listopada

Skonsolidowany raport za III kwartał 2024 r.

pełne kalendarium

Nasza działalność

do góry