do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29

Raport nr 25/2019

Aktualności 30 Września 2019

W związku ze zwołaniem na dzień 31 października 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść:

  1. ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  2. projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Równocześnie informujemy, że ww. dokumenty, a także wszelka dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie internetowej Spółki (www.stalexport-autostrady.pl).

Załączniki:

  1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
  2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf 1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 30.09.2019 1.5MB Plik: 1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf 4.2. Projekty uchwał NWZ 30.09.2019 149.53KB Plik: 4.2. Projekty uchwał NWZ

udostępnij
do góry