do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.75 zł -0.72% -0.02zł 2024-07-18

Raport nr 24/2019

Aktualności 30 Września 2019

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Stalexport Autostrady S.A.” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 30 września 2019 r., stosownie do art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH) w zw. z art. 5161 KSH oraz art. 5163 KSH Zarząd Emitenta, działając wspólnie z jedynym członkiem Zarządu jednoosobowej spółki zależnej Emitenta, Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Stalexport Autoroute”), przyjął plan połączenia Emitenta ze Stalexport Autoroute (dalej: „Plan Połączenia”) polegającego na przejęciu całości majątku (zarówno mienia, jak i zobowiązań) Stalexport Autoroute przez Emitenta (dalej: „Połączenie”).

W związku z treścią art. 500 § 21 w zw. z art. 516¹ KSH, Plan Połączenia został opublikowany poprzez załączenie go do niniejszego raportu.

O zamiarze Połączenia Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2019 z dnia 24 lipca 2019 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport 24/2019.pdf 30.09.2019 104.27KB Plik: Raport 24/2019.pdf
pdf Plan Połączenia.pdf 30.09.2019 5.56MB Plik: Plan Połączenia.pdf

udostępnij
do góry