do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.52 zł 1.61% 0.04zł 2020-04-09

Historia Spółki

Strona główna/O Spółce/Historia Spółki
  • 1 stycznia 1963 r. - początek działalności jako Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Stalexport”, specjalizujące się w eksporcie i imporcie wyrobów hutniczych oraz imporcie surowców dla polskiego hutnictwa.
  • 5 listopada 1993 r. przekształcenie w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa i prywatyzacja
  • 26 października 1994 r. pierwsze notowanie akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych (akcje serii A i B)
  • 1997 r. uzyskanie na okres 30 lat koncesji na budowę poprzez przystosowanie i eksploatację odcinka autostrady płatnej A4 na trasie Katowice-Kraków (61 km)
  • 1998 r. emisja akcji przeznaczonych dla Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
  • 2004 r. przeniesienie koncesji do podmiotu zależnego - Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
  • 2006 roku Spółka wchodzi w skład włoskiej grupy kapitałowej Atlantia. Dzięki inwestorowi strategicznemu Stalexport Autostrady pozyskał łącznie 269.700 tys. PLN gotówki z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego. W pierwszym etapie zostały one przeznaczone na restrukturyzację finansową, a pozostałą część stanowią środki przeznaczone na pokrycie udziału własnego Spółki w planowanych projektach autostradowych. Jednym z elementów restrukturyzacji było wydzielenie i sprzedaż części stalowej.
  • od 1 października 2007 roku Spółka koncentruje się wyłącznie na działalności związanej z budową i eksploatacją autostrad płatnych oraz na wynajmie powierzchni biurowych
  • 2011 r. obniżenie kapitału zakładowego Stalexport Autostrady do kwoty 185.446.517,25 PLN w celu pokrycia wykazywanych w bilansie nierozliczonych strat z lat ubiegłych - zamknięcie okresu historii Spółki związanego z działalnością handlową.
  • 17 maja 2013 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice -Wchód zarejestrowano przeniesienie siedziby spółki z Katowic do Mysłowic.
do góry