do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.96 zł -0.34% -0.01zł 2023-01-31

Aktualności

Znaleziono wiadomości: 358.

RSS
 • Aktualności - 2022-03-07
  Raport Roczny 2021 Stalexport Autostrady S.A.
  07.mar
  2022

  Raport Roczny 2021 Stalexport Autostrady S.A.

  Informujemy, że dniu dzisiejszym opublikowano Raport Roczny Stalexport Autostrady S.A. i Raport Roczny Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok 2021. Raporty te znajdują się w zakładce "Relacje inwestorskie / Raporty"

 • Aktualności - 2022-03-04
  Stalexport Autostrady
  04.mar
  2022

  Raport nr 10/2022

  Wybór Zarządu na kolejną kadencję 

 • Aktualności - 2022-03-04
  Stalexport Autostrady
  04.mar
  2022

  Raport nr 9/2022

  Pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy

 • Aktualności - 2022-02-28
  Stalexport Autostrady
  28.lut
  2022

  Raport nr 8/2022

  Zwolnienie z poboru opłat od niektórych pojazdów na odcinku koncesyjnym autostrady A4 Katowice - Kraków („Odcinek”) w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

 • Aktualności - 2022-02-28
  Stalexport Autostrady
  28.lut
  2022

  Raport nr 7/2022

  Wniosek Zarządu Stalexport Autostrady S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy

 • Aktualności - 2022-02-21
  Stalexport Autostrady
  21.lut
  2022

  Raport nr 6/2022

  Zmiana terminu publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2022

 • Aktualności - 2022-02-14
  Stalexport Autostrady
  14.lut
  2022

  Raport nr 5/2022

  Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej: wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021, kończący się 31 grudnia 2021 roku (załącznik nr 1), informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu oraz o przychodach Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2021

 • Aktualności - 2022-02-02
  Stalexport Autostrady
  02.lut
  2022

  Raport nr 4/2022

  Zgoda Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. na zawarcie Aneksu do Umowy Koncesyjnej

 • Aktualności - 2022-01-28
  Stalexport Autostrady
  28.sty
  2022

  Raport nr 3/2022

  Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2022 

 • Aktualności - 2022-01-04
  Stalexport Autostrady
  04.sty
  2022

  Raport nr 2/2022

  Remont obiektów mostowych nr M04, M06, M10P, M10L i M11L

do góry