do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.62 zł 0.77% 0.02zł 2022-12-01

Aktualności

Znaleziono wiadomości: 355.

RSS
 • Aktualności - 2022-04-28
  Stalexport Autostrady
  28.kwi
  2022

  Raport nr 25/2022

  Zwolnienie z poboru opłat niektórych pojazdów na odcinku koncesyjnym autostrady A4 Katowice - Kraków („Odcinek”) w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie - aktualizacja

 • Aktualności - 2022-04-28
  Stalexport Autostrady
  28.kwi
  2022

  Raport nr 24/2022

  Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2022 roku (kończący się 31 marca 2022 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2022 roku.

 • Aktualności - 2022-04-19
  Stalexport Autostrady
  19.kwi
  2022

  Raport nr 23/2022

  Stalexport Autostrada Małopolska S.A. - zawarcie Aneksu nr 7 do Umowy Koncesyjnej

 • Aktualności - 2022-04-19
  Stalexport Autostrady
  19.kwi
  2022

  Raport nr 22/2022

  Przebudowa odwodnienia autostrady A4 - Część V

 • Aktualności - 2022-04-15
  Stalexport Autostrady
  15.kwi
  2022

  Raport nr 21/2022

  Informacje uzupełniające dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. w dniu 4 kwietnia 2022 roku

 • Aktualności - 2022-04-07
  Stalexport Autostrady
  07.kwi
  2022

  Raport nr 20/2022

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. w dniu 4 kwietnia 2022 r.

 • Aktualności - 2022-04-04
  Stalexport Autostrady
  04.kwi
  2022

  Raport nr 19/2022

  Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 kwietnia 2022 roku

 • Aktualności - 2022-04-04
  Stalexport Autostrady
  04.kwi
  2022

  Raport nr 18/2022

  Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że dnia 4 kwietnia 2022 roku w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółk.

 • Aktualności - 2022-04-04
  Stalexport Autostrady
  04.kwi
  2022

  Raport nr 17/2022

  Dane wstępne dotyczące skutków finansowych zwolnienia z poboru opłat niektórych pojazdów na odcinku koncesyjnym autostrady A4 Katowice - Kraków („Odcinek”) w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie

 • Aktualności - 2022-03-29
  Stalexport Autostrady
  29.mar
  2022

  Raport nr 16/2022

  Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

do góry