do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.95 zł 0% 0zł 2022-05-17

Aktualności

Znaleziono wiadomości: 341.

RSS
 • Aktualności - 2022-03-08
  Stalexport Autostrady
  08.mar
  2022

  Raport nr 11/2022

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 4 kwietnia 2022 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • Aktualności - 2022-03-07
  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2021 roku
  07.mar
  2022

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2021 roku

  W 2021 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 360.162 tys. PLN, które były wyższe o 24,4% niż w 2020 roku (289.545 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 24,6%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 24,5%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków.

 • Aktualności - 2022-03-07
  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2021 roku
  07.mar
  2022

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2021 roku

  W 2021 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 42.857 pojazdów i był o 17,5% wyższy niż ruch odnotowany w roku 2020 (36.467 pojazdów). Przychody z poboru opłat w 2021 roku wyniosły 355.715 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 24,5% w stosunku do 2020 roku (285.619 tys. PLN).

 • Aktualności - 2022-03-07
  Raport Roczny 2021 Stalexport Autostrady S.A.
  07.mar
  2022

  Raport Roczny 2021 Stalexport Autostrady S.A.

  Informujemy, że dniu dzisiejszym opublikowano Raport Roczny Stalexport Autostrady S.A. i Raport Roczny Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok 2021. Raporty te znajdują się w zakładce "Relacje inwestorskie / Raporty"

 • Aktualności - 2022-03-04
  Stalexport Autostrady
  04.mar
  2022

  Raport nr 10/2022

  Wybór Zarządu na kolejną kadencję 

 • Aktualności - 2022-03-04
  Stalexport Autostrady
  04.mar
  2022

  Raport nr 9/2022

  Pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy

 • Aktualności - 2022-02-28
  Stalexport Autostrady
  28.lut
  2022

  Raport nr 8/2022

  Zwolnienie z poboru opłat od niektórych pojazdów na odcinku koncesyjnym autostrady A4 Katowice - Kraków („Odcinek”) w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

 • Aktualności - 2022-02-28
  Stalexport Autostrady
  28.lut
  2022

  Raport nr 7/2022

  Wniosek Zarządu Stalexport Autostrady S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy

 • Aktualności - 2022-02-21
  Stalexport Autostrady
  21.lut
  2022

  Raport nr 6/2022

  Zmiana terminu publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2022

 • Aktualności - 2022-02-14
  Stalexport Autostrady
  14.lut
  2022

  Raport nr 5/2022

  Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej: wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021, kończący się 31 grudnia 2021 roku (załącznik nr 1), informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu oraz o przychodach Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2021

do góry