do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.52 zł 1.61% 0.04zł 2020-04-09

Aktualności

Znaleziono wiadomości: 139.

RSS
 • Aktualności - 2020-02-21
  Stalexport Autostrady
  21.lut
  2020

  Raport nr 5/2020

  Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Spółka") informuje, że 21 lutego 2020 roku podjął uchwałę w przedmiocie przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy.

 • Aktualności - 2020-02-21
  Stalexport Autostrady
  21.lut
  2020

  Raport nr 4/2020

  Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

 • Aktualności - 2020-02-13
  Stalexport Autostrady
  13.lut
  2020

  Raport nr 3/2020

  Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2019, kończący się 31 grudnia 2019 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2019 roku

 • Aktualności - 2020-01-29
  Stalexport Autostrady
  29.sty
  2020

  Raport nr 2/2020

  Modernizacja 12 przepustów zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków

 • Aktualności - 2020-01-29
  Stalexport Autostrady
  29.sty
  2020

  Raport nr 1/2020

  Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2020

 • Aktualności - 2019-12-23
  Stalexport Autostrady
  23.gru
  2019

  Raport nr 35/2019

  Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożony przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

 • Aktualności - 2019-12-06
  Stalexport Autostrady
  06.gru
  2019

  Od 1 stycznia 2020 r. preferencyjne stawki opłat za przejazd A4 Katowice-Kraków dla płatności automatycznych

  Od 1 stycznia 2020 r.  do przynajmniej 31 marca 2020 r. obowiązywać będą preferencyjne stawki opłat za przejazd A4 Katowice - Kraków dla użytkowników automatycznych metod płatności: A4Go, Autopay i Telepass. Kierowcy zaoszczędzą, w zależności od kategorii pojazdu, od 3 do 5 zł na każdej bramce. Dla samochodów osobowych oznacza to aż 30 proc. obniżkę.

 • Aktualności - 2019-12-02
  Stalexport Autostrady
  02.gru
  2019

  Raport nr 34/2019

  Preferencyjne stawki opłat dla płatności automatycznych: A4Go, Autopay, Telepass na autostradzie A4 Katowice-Kraków

 • Aktualności - 2019-11-07
  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2019 roku
  07.lis
  2019

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2019 roku

  W trzech kwartałach 2019 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 266.206 tys. PLN, które były wyższe o 4,3% niż w trzech kwartałach 2018 roku (255.207 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 4,3%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 4,4%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków

 • Aktualności - 2019-11-07
  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2019 roku
  07.lis
  2019

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2019 roku

  W trzech kwartałach 2019 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 46.372 pojazdów i był o 0,7% wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2018 (46.064 pojazdów). Przychody z poboru opłat w trzech kwartałach 2019 roku wyniosły 263.222 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 4,4% w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku (252.041 tys. PLN).

do góry