do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.25 zł 0% 0zł 2019-09-20

Aktualności

Znaleziono wiadomości: 97.

RSS
 • Aktualności - 2019-03-07
  Stalexport Autostrady
  07.mar
  2019

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 3 kwietnia 2019.

 • Aktualności - 2019-03-01
  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2018 roku
  01.mar
  2019

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2018 roku

  W 2018 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (336.529 tys. PLN) wyższe o 5,6% niż w 2017 roku (318.831 tys. PLN)

 • Aktualności - 2019-03-01
  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2018 roku
  01.mar
  2019

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2018 roku

  W 2018 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 45.298 pojazdów i był o 5,2% wyższy niż ruch odnotowany w roku 2017 (43.062 pojazdów).

 • Aktualności - 2019-03-01
  Raport Roczny 2018 Stalexport Autostrady S.A.
  01.mar
  2019

  Raport Roczny 2018 Stalexport Autostrady S.A.

  Informujemy, że dniu dzisiejszym opublikowano Raport Roczny Stalexport Autostrady S.A. i Raport Roczny Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok 2018. Raporty te znajdują się w zakładce "Relacje inwestorskie / Raporty"

 • Aktualności - 2019-02-28
  Stalexport Autostrady
  28.lut
  2019

  Raport nr 8/2019

  Wybór Zarządu na kolejną kadencję

 • Aktualności - 2019-02-28
  Stalexport Autostrady
  28.lut
  2019

  Raport nr 7/2019

  Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy

 • Aktualności - 2019-02-22
  Stalexport Autostrady
  22.lut
  2019

  Raport nr 6/2019

  Wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki

 • Aktualności - 2019-02-14
  Stalexport Autostrady
  14.lut
  2019

  Raport nr 5/2019

  Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2018, kończący się 31 grudnia 2018 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2018 roku

 • Aktualności - 2019-02-05
  Stalexport Autostrady
  05.lut
  2019

  Raport nr 4/2019

  Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. na rzecz swojego jedynego akcjonariusza, tj. Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu

 • Aktualności - 2019-02-04
  Stalexport Autostrady
  04.lut
  2019

  Raport nr 3/2019

  Kontrakt na wymianę nawierzchni

do góry