do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.79 zł 0.72% 0.02zł 2024-07-12

Raport nr 19/2024

Aktualności 19 Czerwca 2024

Działając na podstawie § 5 pkt. 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 17/2024 z dnia 19 czerwca 2024 roku, Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) w załączniku do niniejszego raportu bieżącego przekazuje informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Massimo Di Casola powołanego na członka Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2024 roku.

Pozostałe informacje dotyczące Pana Massimo Di Casola, wymagane zgodnie z § 10 pkt. 5 Rozporządzenia zostaną przekazane w osobnym raporcie bieżącym niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 19/2024.pdf 19.06.2024 117.88KB Plik: Raport nr 19/2024.pdf
pdf MASSIMO DI CASOLA - CV 19.06.2024 155.29KB Plik: MASSIMO DI CASOLA - CV

udostępnij
do góry