do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.96 zł 0.68% 0.02zł 2024-02-23

Aktualności

Znaleziono wiadomości: 404.

RSS
 • Aktualności - 2023-03-30
  Stalexport Autostrady
  30.mar
  2023

  Raport nr 14/2023

  Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

 • Aktualności - 2023-03-28
  Stalexport Autostrady
  28.mar
  2023

  Raport nr 13/2023

  Kandydatka do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.     

 • Aktualności - 2023-03-23
  Stalexport Autostrady
  23.mar
  2023

  Raport nr 12/2023 - korekta raportu bieżącego nr 12/2023

  Raport nr 12/2023 - korekta raportu bieżącego nr 12/2023

 • Aktualności - 2023-03-08
  Stalexport Autostrady
  08.mar
  2023

  Raport nr 12/2023

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 4 kwietnia 2023 roku, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2022

 • Aktualności - 2023-03-07
  Stalexport Autostrady
  07.mar
  2023

  Raport nr 11/2023

  Przebudowa odwodnienia autostrady A4 - Część VI

 • Aktualności - 2023-03-07
  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2022 roku
  07.mar
  2023

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2022 roku

  W 2022 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 413.890 tys. PLN, które były wyższe o 14,9% niż w 2021 roku (360.162 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 15%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 15%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj).

 • Aktualności - 2023-03-07
  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2022 roku
  07.mar
  2023

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2022 roku

  W 2022 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 46.770 pojazdów i był o 9,1% wyższy niż ruch odnotowany w roku 2021 (42.857 pojazdów). Przychody z poboru opłat w 2022 roku wyniosły 409.206 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 15% w stosunku do 2021 roku (355.715 tys. PLN).

 • Aktualności - 2023-03-07
  Raport Roczny 2022 Stalexport Autostrady S.A.
  07.mar
  2023

  Raport Roczny 2022 Stalexport Autostrady S.A.

  Informujemy, że dniu dzisiejszym opublikowano Raport Roczny Stalexport Autostrady S.A. i Raport Roczny Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok 2022. Raporty te znajdują się w zakładce "Relacje inwestorskie / Raporty"

 • Aktualności - 2023-03-03
  Stalexport Autostrady
  03.mar
  2023

  Raport nr 10/2023

  Pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy

 • Aktualności - 2023-02-28
  Stalexport Autostrady
  28.lut
  2023

  Raport nr 9/2023

  Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

do góry