do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.96 zł -0.34% -0.01zł 2023-01-31

Aktualności

Znaleziono wiadomości: 358.

RSS
 • Aktualności - 2022-04-04
  Stalexport Autostrady
  04.kwi
  2022

  Raport nr 18/2022

  Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że dnia 4 kwietnia 2022 roku w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółk.

 • Aktualności - 2022-04-04
  Stalexport Autostrady
  04.kwi
  2022

  Raport nr 17/2022

  Dane wstępne dotyczące skutków finansowych zwolnienia z poboru opłat niektórych pojazdów na odcinku koncesyjnym autostrady A4 Katowice - Kraków („Odcinek”) w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie

 • Aktualności - 2022-03-29
  Stalexport Autostrady
  29.mar
  2022

  Raport nr 16/2022

  Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

 • Aktualności - 2022-03-29
  Stalexport Autostrady
  29.mar
  2022

  Raport nr 15/2022

  Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

 • Aktualności - 2022-03-25
  Stalexport Autostrady
  25.mar
  2022

  Raport nr 14/2022

  Zwolnienie z poboru opłat niektórych pojazdów na odcinku koncesyjnym autostrady A4 Katowice - Kraków („Odcinek”) w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie - aktualizacja

 • Aktualności - 2022-03-24
  Stalexport Autostrady
  24.mar
  2022

  Raport nr 13/2022

  Korekta skonsolidowanego raportu rocznego SRR za 2021 rok

 • Aktualności - 2022-03-22
  Stalexport Autostrady
  22.mar
  2022

  Raport nr 12/2022

  Propozycje akcjonariusza odnośnie liczebności Rady Nadzorczej oraz kandydatur do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.               

 • Aktualności - 2022-03-08
  Stalexport Autostrady
  08.mar
  2022

  Raport nr 11/2022

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 4 kwietnia 2022 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • Aktualności - 2022-03-07
  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2021 roku
  07.mar
  2022

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2021 roku

  W 2021 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 360.162 tys. PLN, które były wyższe o 24,4% niż w 2020 roku (289.545 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 24,6%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 24,5%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków.

 • Aktualności - 2022-03-07
  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2021 roku
  07.mar
  2022

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2021 roku

  W 2021 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 42.857 pojazdów i był o 17,5% wyższy niż ruch odnotowany w roku 2020 (36.467 pojazdów). Przychody z poboru opłat w 2021 roku wyniosły 355.715 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 24,5% w stosunku do 2020 roku (285.619 tys. PLN).

do góry