do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.52 zł 1.61% 0.04zł 2020-04-09

Aktualności

Znaleziono wiadomości: 139.

RSS
 • Aktualności - 2020-03-13
  Stalexport Autostrady
  13.mar
  2020

  Raport nr 12/2020

  Przedłużenie terminu obowiązywania preferencyjnych stawek opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków dla płatności automatycznych tj. elektronicznego poboru opłat A4Go i Telepass oraz dla videotollingu  

 • Aktualności - 2020-03-11
  Stalexport Autostrady
  11.mar
  2020

  Raport nr 11/2020

  Odmowa wydania interpretacji indywidualnej do wniosku złożonego przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

 • Aktualności - 2020-02-29
  Stalexport Autostrady
  29.lut
  2020

  Raport nr 10/2020

  Uzupełnienie Załącznika do projektu Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 marca 2020 r.

 • Aktualności - 2020-02-29
  Stalexport Autostrady
  29.lut
  2020

  Raport nr 9/2020

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 27 marca 2020 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • Aktualności - 2020-02-29
  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2019 roku
  29.lut
  2020

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2019 roku

  W 2019 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 351.487 tys. PLN, które były wyższe o 4,4% niż w 2018 roku (336.529 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 4,5%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 4,5%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków.

 • Aktualności - 2020-02-29
  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2019 roku
  29.lut
  2020

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2019 roku

  W 2019 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 45.569 pojazdów i był o 0,6% wyższy niż ruch odnotowany w roku 2018 (45.298 pojazdów). Przychody z poboru opłat w 2019 roku wyniosły 347.424 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 4,5% w stosunku do 2018 roku (332.377 tys. PLN).

 • Aktualności - 2020-02-29
  Raport Roczny 2019 Stalexport Autostrady S.A.
  29.lut
  2020

  Raport Roczny 2019 Stalexport Autostrady S.A.

  Informujemy, że dniu dzisiejszym opublikowano Raport Roczny Stalexport Autostrady S.A. i Raport Roczny Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok 2019. Raporty te znajdują się w zakładce "Relacje inwestorskie / Raporty"

 • Aktualności - 2020-02-28
  Stalexport Autostrady
  28.lut
  2020

  Raport nr 8/2020

  Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że w dniu 28 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza Stalexport Autostrada Małopolska S.A.  - spółki w 100 % zależnej od Spółki - dokonała oceny wniosku Zarządu SAM S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAM S.A. o podjęcie uchwał zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez Zarząd.

 • Aktualności - 2020-02-28
  Stalexport Autostrady
  28.lut
  2020

  Raport nr 7/2020

  Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 r. dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia transgranicznego Emitenta z jego jednoosobową spółką zależną, Stalexport Autoroute S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

 • Aktualności - 2020-02-28
  Stalexport Autostrady
  28.lut
  2020

  Raport nr 6/2020

  Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że w dniu 28 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. o podjęcie uchwał zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez Zarząd Spółki.

do góry