do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.95 zł 0% 0zł 2022-05-17

Aktualności

Znaleziono wiadomości: 341.

RSS
 • Aktualności - 2022-04-15
  Stalexport Autostrady
  15.kwi
  2022

  Raport nr 21/2022

  Informacje uzupełniające dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. w dniu 4 kwietnia 2022 roku

 • Aktualności - 2022-04-07
  Stalexport Autostrady
  07.kwi
  2022

  Raport nr 20/2022

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. w dniu 4 kwietnia 2022 r.

 • Aktualności - 2022-04-04
  Stalexport Autostrady
  04.kwi
  2022

  Raport nr 19/2022

  Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 kwietnia 2022 roku

 • Aktualności - 2022-04-04
  Stalexport Autostrady
  04.kwi
  2022

  Raport nr 18/2022

  Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że dnia 4 kwietnia 2022 roku w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółk.

 • Aktualności - 2022-04-04
  Stalexport Autostrady
  04.kwi
  2022

  Raport nr 17/2022

  Dane wstępne dotyczące skutków finansowych zwolnienia z poboru opłat niektórych pojazdów na odcinku koncesyjnym autostrady A4 Katowice - Kraków („Odcinek”) w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie

 • Aktualności - 2022-03-29
  Stalexport Autostrady
  29.mar
  2022

  Raport nr 16/2022

  Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

 • Aktualności - 2022-03-29
  Stalexport Autostrady
  29.mar
  2022

  Raport nr 15/2022

  Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

 • Aktualności - 2022-03-25
  Stalexport Autostrady
  25.mar
  2022

  Raport nr 14/2022

  Zwolnienie z poboru opłat niektórych pojazdów na odcinku koncesyjnym autostrady A4 Katowice - Kraków („Odcinek”) w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie - aktualizacja

 • Aktualności - 2022-03-24
  Stalexport Autostrady
  24.mar
  2022

  Raport nr 13/2022

  Korekta skonsolidowanego raportu rocznego SRR za 2021 rok

 • Aktualności - 2022-03-22
  Stalexport Autostrady
  22.mar
  2022

  Raport nr 12/2022

  Propozycje akcjonariusza odnośnie liczebności Rady Nadzorczej oraz kandydatur do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.               

do góry