do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.70 zł -0.37% -0.01zł 2023-03-24

Aktualności

Znaleziono wiadomości: 372.

RSS
 • Aktualności - 2023-02-10
  Stalexport Autostrady
  10.lut
  2023

  Raport nr 6/2023

  Postępowanie wyjaśniające Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - wezwanie Stalexport Autostrada Małopolska S.A. do złożenia informacji i dokumentów

 • Aktualności - 2023-02-08
  Stalexport Autostrady
  08.lut
  2023

  Raport nr 5/2023

  Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022, kończący się 31 grudnia 2022 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2022 roku

 • Aktualności - 2023-02-02
  Stalexport Autostrady
  02.lut
  2023

  Raport nr 4/2023

  Informacje uzupełniające dotyczące powołanego Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A.

 • Aktualności - 2023-01-31
  Stalexport Autostrady
  31.sty
  2023

  Raport nr 3/2023

  Powołanie Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A.

 • Aktualności - 2023-01-31
  Stalexport Autostrady
  31.sty
  2023

  Raport nr 2/2023

  Wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice - Kraków) do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę stawek opłat za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 1,2,3,4 i 5.

 • Aktualności - 2023-01-24
  Stalexport Autostrady
  24.sty
  2023

  Raport nr 1/2023

  Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023 

 • Aktualności - 2022-12-19
  Stalexport Autostrady
  19.gru
  2022

  Raport nr 37/2022

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.  

 • Aktualności - 2022-11-28
  Stalexport Autostrady
  28.lis
  2022

  Raport nr 36/2022

  Rezygnacja Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Prezesa Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

 • Aktualności - 2022-11-22
  Stalexport Autostrady
  22.lis
  2022

  Raport nr 35/2022

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 19 grudnia 2022 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • Aktualności - 2022-11-07
  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2022 roku
  07.lis
  2022

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2022 roku

  W trzech kwartałach 2022 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 307.330 tys. PLN, które były wyższe o 15,2% niż w trzech kwartałach 2021 roku (266.814 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 15,2%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 15,3%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków

do góry