do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.79 zł 0.72% 0.02zł 2024-07-12

Aktualności

Znaleziono wiadomości: 428.

RSS
 • Aktualności - 2024-05-09
  Raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej za I kwartał 2024 r.
  09.maj
  2024

  Raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej za I kwartał 2024 r.

  Informujemy, że w dniu dzisiejszym opublikowano skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za I kwartał 2024 r. Raport ten znajduje się w zakładce "Relacje inwestorskie/ Raporty"

 • Aktualności - 2024-04-25
  Stalexport Autostrady
  25.kwi
  2024

  Raport nr 13/2024

  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie wypłaty dla akcjonariusza dywidendy ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym  

 • Aktualności - 2024-04-24
  Stalexport Autostrady
  24.kwi
  2024

  Raport nr 12/2024

  Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2024 roku (kończący się 31 marca 2024 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2024 roku.

 • Aktualności - 2024-04-12
  Stalexport Autostrady
  12.kwi
  2024

  Raport nr 11/2024

  Pozytywna ocena Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy

 • Aktualności - 2024-04-11
  Stalexport Autostrady
  11.kwi
  2024

  Raport nr 10/2024

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. w dniu 11 kwietnia 2024 roku

 • Aktualności - 2024-04-11
  Stalexport Autostrady
  11.kwi
  2024

  Raport nr 9/2024

  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A., w tym o wypłacie dywidendy

 • Aktualności - 2024-04-08
  Stalexport Autostrady
  08.kwi
  2024

  Raport nr 8/2024

  Wniosek Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy

 • Aktualności - 2024-04-04
  Stalexport Autostrady
  04.kwi
  2024

  Raport nr 7/2024

  Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

 • Aktualności - 2024-03-15
  Stalexport Autostrady
  15.mar
  2024

  Raport nr 6/2024

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 11 kwietnia 2024 roku, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2023

 • Aktualności - 2024-03-14
  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2023 roku
  14.mar
  2024

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2023 roku

  W 2023 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 508.871 tys. PLN, które były wyższe o 22,9% niż w 2022 roku (413.890 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 23%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 23%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków

do góry