do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.82 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-28
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2014 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2014 roku

Komentarz do wyników 7 Listopada 2014

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 34.231 pojazdów i był o 8,0% wyższy niż ruch odnotowany w trzech pierwszych kwartałach 2013 roku (31.690 pojazdów). Przychody z poboru opłat w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku wyniosły 163.842 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 8,5% w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2013 roku (150.941 tys. PLN).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 26.717 pojazdów w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2013 roku do 28.769 pojazdów w trzech pierwszych kwartałach 2014 roku (wzrost o 7,7%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku wyniosły 113.434 tys. PLN, czyli wzrosły o 7,8% w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2013 roku (105.186 tys. PLN).

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o ok. 9,8% tj. z 4.973 pojazdów w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2013 roku do 5.463 pojazdów w trzech pierwszych kwartałach 2014 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku wyniosły 50.409 tys. PLN czyli wzrosły o 10,2% w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2013 roku (45.755 tys. PLN). Niewielka różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika z różnic w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat).

W opinii Zarządu pozytywny trend wzrostu ruchu pojazdów pozostaje w związku z aktualną sytuacją makroekonomiczną, ale wynika również z docenienia przez użytkowników wysokiego standardu utrzymania autostrady.

udostępnij
do góry