do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.04 zł 0.33% 0.01zł 2020-01-20

Informacje finansowe

Strona główna/Relacje Inwestorskie/Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe za lata 2012 - 2018, skonsolidowane oraz jednostkowe znajdują się w pliku Excel poniżej:

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
xls Wybrane dane finansowe za lata 2012-2018 10.12.2019 32KB Plik: Wybrane dane finansowe za lata 2012-2018

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2019 roku.

  w tys. PLN w tys. EUR
  3 kwartały 2019 r. (narastająco) 3 kwartały 2018 r. (narastająco) 3 kwartały 2019 r. (narastająco) 3 kwartały 2018 r. (narastająco)
Przychody 266 206 255 207 61 785 59 999
Zysk z działalności operacyjnej 85 966 192 109 19 952 45 165
Zysk przed opodatkowaniem 81 580 181 582 218 934 42 690
Zysk netto za okres sprawozdawczy 46 852 145 926 10 868 34 307
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 43 000 141 694 9 980 33 312
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 184 130 194 055 42 735 45 622
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (28 625) 7 645 (6 644) 1 797
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (175 621) (179 378) (40 761) (42 172)
Przepływy pieniężne netto ogółem (20 116) 22 322 (4 669) 5 248
  30 września 2019 r. 31 grudnia 2018 r. 30 września 2019 r. 31 grudnia 2018 r.
Aktywa razem 1 284 166 1 330 901 293 618 309 512
Aktywa trwale 947 444 936 345 216 628 217 755
Aktywa obrotowe 336 722 394 556 76 990 91 757
Zobowiązania razem 521 824 526 230 119 312 122 379
Zobowiązania długoterminowe 353 466 357 896 80 818 83 232
Zobowiązania krótkoterminowe 168 358 168 334 38 494 39 147
Kapitał własny razem 762 342 804 671 174 305 187 133
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 753 937 800 069 172 384 186 063
Udziały niekontrolujące 8 405 4 602 1 922 1 070
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 42 401 43 127
do góry