do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.57 zł -0.39% -0.01zł 2022-09-30

Komentarz do wyników finansowych

Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych

Znaleziono wiadomości: 70.

RSS
 • 01.08

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2022 roku 01 Sierpnia 2022

  W I półroczu 2022 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 187.720 tys. PLN, które były wyższe o 18,2% niż w I półroczu 2021 roku (158.847 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 18,3%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 18,3%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków

 • 01.08

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2022 roku 01 Sierpnia 2022

  W I półroczu 2022 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 45.330 pojazdów i był o 21% wyższy niż ruch odnotowany w I półroczu roku 2021 (37.477 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I półroczu 2022 roku wyniosły 185.476 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 18,3% w stosunku do I półrocza 2021 roku (156.822 tys. PLN). 

 • 09.05

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2022 roku 09 Maja 2022

  W I kwartale 2022 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 91.211 tys. PLN, które były wyższe o 24,8% niż w I kwartale 2021 roku (73.083 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 25%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 25%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków

 • 09.05

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2022 roku 09 Maja 2022

  W I kwartale 2022 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 43.520 pojazdów i był o 27,9% wyższy niż ruch odnotowany w I kwartale roku 2021 (34.038 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I kwartale 2022 roku wyniosły 90.083 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 25% w stosunku do I kwartału 2021 roku (72.058 tys. PLN).

 • 07.03

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2021 roku 07 Marca 2022

  W 2021 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 360.162 tys. PLN, które były wyższe o 24,4% niż w 2020 roku (289.545 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 24,6%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 24,5%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków.

 • 07.03

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2021 roku 07 Marca 2022

  W 2021 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 42.857 pojazdów i był o 17,5% wyższy niż ruch odnotowany w roku 2020 (36.467 pojazdów). Przychody z poboru opłat w 2021 roku wyniosły 355.715 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 24,5% w stosunku do 2020 roku (285.619 tys. PLN).

 • 08.11

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2021 roku 08 Listopada 2021

  W trzech kwartałach 2021 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 266.814 tys. PLN, które były wyższe o 23,7% niż w trzech kwartałach 2020 roku (215.752 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 23,9%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 23,9%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków

 • 08.11

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2021 roku 08 Listopada 2021

  W trzech kwartałach 2021 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 42.841 pojazdów i był o 14,6% wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2020 (37.382 pojazdów). Przychody z poboru opłat w trzech kwartałach 2021 roku wyniosły 263.692 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 23,9% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku (212.781 tys. PLN).

 • 02.08

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2021 roku 02 Sierpnia 2021

  W I półroczu 2021 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 158.847 tys. PLN, które były wyższe o 23,5% niż w I półroczu 2020 roku (128.656 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 23,7%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 23,8%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków

 • 02.08

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2021 roku 02 Sierpnia 2021

  W I półroczu 2021 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 37.477 pojazdów i był o 15,3% wyższy niż ruch odnotowany w I półroczu roku 2020 (32.495 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I półroczu 2021 roku wyniosły 156.822 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 23,8% w stosunku do I półrocza 2020 roku (126.703 tys. PLN).

do góry