do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

4.10 zł 1.49% 0.06zł 2019-02-22

Komentarz do wyników finansowych

Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych

Znaleziono wiadomości: 40.

RSS
 • 08.11

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2018 roku 08 Listopada 2018

  W trzech kwartałach 2018 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 46.064 pojazdów i był o 5,3% wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2017 (43.749 pojazdów). Przychody z poboru opłat w trzech kwartałach 2018 roku wyniosły 252.041 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 6,0% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku (237.779 tys. PLN).

 • 08.11

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w za 3 kwartały 2018 roku 08 Listopada 2018

  W trzech kwartałach 2018 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (255.207 tys. PLN) wyższe o 6,0% niż w trzech kwartałach 2017 roku (240.765 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 6,1%).

 • 02.08

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2018 roku 02 Sierpnia 2018

  W I półroczu 2018 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (160.244 tys. PLN) wyższe o 6,5% niż w I półroczu 2017 roku (150.466 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 6,6%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 6,6%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj). Natomiast przychody nie związane z

 • 02.08

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2018 roku 02 Sierpnia 2018

  W I półroczu 2018 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 43.145 pojazdów i był o 5,2% wyższy niż ruch odnotowany w I półroczu roku 2017 (41.009 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I półroczu 2018 roku wyniosły 158.128 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 6,6% w stosunku do I półrocza 2017 roku (148.407 tys. PLN).

 • 10.05

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2018 roku 10 Maja 2018

  W I kwartale 2018 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (75.915 tys. PLN) wyższe o 7,9% niż w I kwartale 2017 roku (70.360 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 8,0%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 8,1%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj ). Natomiast przychody nie związane z

 • 10.05

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2018 roku 10 Maja 2018

  W I kwartale 2018 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 40.850 pojazdów i był o 5,3% wyższy niż ruch odnotowany w I kwartale roku 2017 (38.810 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I kwartale 2018 roku wyniosły 74.921 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 8,1% w stosunku do I kwartału 2017 roku (69.308 tys. PLN).

 • 02.03

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2017 roku 02 Marca 2018

  W 2017 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (318.831 tys. PLN) wyższe o 8,9% niż w 2016 roku (292.853 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 9,0%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj).

 • 02.03

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2017 roku 02 Marca 2018

  W 2017 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 43.062 pojazdów i był o 5,9% wyższy niż ruch odnotowany w roku 2016 (40.680 pojazdów).

 • 09.11

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2017 roku 09 Listopada 2017

  W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży (240.765 tys. PLN) wyższe o 9,2% niż w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 roku (220.389 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 9,4%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 9,5%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków

 • 09.11

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2017 roku 09 Listopada 2017

  W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 43.749 pojazdów i był o 6,5% wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2016 (41.061 pojazdów). Przychody z poboru opłat w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku wyniosły 237.779 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 9,5% w stosunku do analogicznego okresu roku 2016 (217.065 tys. PLN).

do góry