do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.84 zł 0% 0zł 2024-05-27

Komentarz do wyników finansowych

Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych

Znaleziono wiadomości: 85.

RSS
 • 10.05

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2024 roku 10 Maja 2024

  W I kwartale 2024 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 127.197 tys. PLN, które były wyższe o 23,1% niż w I kwartale 2023 roku (103.298 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 23,3%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 23,3%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków.

 • 10.05

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2024 roku 10 Maja 2024

  W I kwartale 2024 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 44.248 pojazdów i był o 0,8% wyższy niż ruch odnotowany w I kwartale roku 2023 (43.905 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I kwartale 2024 roku wyniosły 125.586 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 23,3% w stosunku do I kwartału 2023 roku (101.862 tys. PLN).

 • 14.03

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2023 roku 14 Marca 2024

  W 2023 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 508.871 tys. PLN, które były wyższe o 22,9% niż w 2022 roku (413.890 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 23%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 23%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków

 • 14.03

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2023 roku 14 Marca 2024

  W 2023 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 48.150 pojazdów i był o 3% wyższy niż ruch odnotowany w roku 2022 (46.770 pojazdów). Przychody z poboru opłat w 2023 roku wyniosły 503.459 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 23% w stosunku do 2022 roku (409.206 tys. PLN).

 • 07.11

  Comments on results of Stalexport Autostrady Group in 2023Q1-Q3 07 Listopada 2023

  In 2023Q1-Q3 Group’s revenue amounted to PLN 380,899 thousand and increased by 23.9% compared to 2022Q1-Q3 (PLN 307,330 thousand), mainly due to increase of revenue from management and operation of motorway (increased by 24%), including toll revenue (increased by 24%) on the toll section of A4 Katowice-Kraków motorway.

 • 07.11

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2023 roku 07 Listopada 2023

  W trzech kwartałach 2023 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 380.899 tys. PLN, które były wyższe o 23,9% niż w trzech kwartałach 2022 roku (307.330 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 24%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 24%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków.

 • 07.11

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2023 roku 07 Listopada 2023

  W trzech kwartałach 2023 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 48.925 pojazdów i był o 3% wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2022 (47.498 pojazdów). Przychody z poboru opłat w trzech kwartałach 2023 roku wyniosły 376.900 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 24% w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku (303.907 tys. PLN).

 • 29.09

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2023 roku 29 Września 2023

  W I półroczu 2023 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 233.543 tys. PLN, które były wyższe o 24,4% niż w I półroczu 2022 roku (187.720 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 24,4%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 24,4%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków

 • 29.09

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2023 roku 29 Września 2023

  W I półroczu 2023 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 46.067 pojazdów i był o 1,6% wyższy niż ruch odnotowany w I półroczu roku 2022 (45.330 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I półroczu 2023 roku wyniosły 230.764 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 24,4% w stosunku do I półrocza 2022 roku (185.476 tys. PLN).

 • 09.05

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2023 roku 09 Maja 2023

  W I kwartale 2023 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 103.298 tys. PLN, które były wyższe o 13,3% niż w I kwartale 2022 roku (91.211 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 13,2%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 13,1%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków

do góry