do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.98 zł 2.05% 0.06zł 2024-03-01

Komentarz do wyników finansowych

Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych

Znaleziono wiadomości: 81.

RSS
 • 07.11

  Comments on results of Stalexport Autostrady Group in 2023Q1-Q3 07 Listopada 2023

  In 2023Q1-Q3 Group’s revenue amounted to PLN 380,899 thousand and increased by 23.9% compared to 2022Q1-Q3 (PLN 307,330 thousand), mainly due to increase of revenue from management and operation of motorway (increased by 24%), including toll revenue (increased by 24%) on the toll section of A4 Katowice-Kraków motorway.

 • 07.11

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2023 roku 07 Listopada 2023

  W trzech kwartałach 2023 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 380.899 tys. PLN, które były wyższe o 23,9% niż w trzech kwartałach 2022 roku (307.330 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 24%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 24%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków.

 • 07.11

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2023 roku 07 Listopada 2023

  W trzech kwartałach 2023 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 48.925 pojazdów i był o 3% wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2022 (47.498 pojazdów). Przychody z poboru opłat w trzech kwartałach 2023 roku wyniosły 376.900 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 24% w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku (303.907 tys. PLN).

 • 29.09

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2023 roku 29 Września 2023

  W I półroczu 2023 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 233.543 tys. PLN, które były wyższe o 24,4% niż w I półroczu 2022 roku (187.720 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 24,4%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 24,4%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków

 • 29.09

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2023 roku 29 Września 2023

  W I półroczu 2023 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 46.067 pojazdów i był o 1,6% wyższy niż ruch odnotowany w I półroczu roku 2022 (45.330 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I półroczu 2023 roku wyniosły 230.764 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 24,4% w stosunku do I półrocza 2022 roku (185.476 tys. PLN).

 • 09.05

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2023 roku 09 Maja 2023

  W I kwartale 2023 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 103.298 tys. PLN, które były wyższe o 13,3% niż w I kwartale 2022 roku (91.211 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 13,2%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 13,1%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków

 • 09.05

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kwartale 2023 roku 09 Maja 2023

  W I kwartale 2023 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 43.905 pojazdów i był o 0,9% wyższy niż ruch odnotowany w I kwartale roku 2022 (43.520 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I kwartale 2023 roku wyniosły 101.862 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 13,1% w stosunku do I kwartału 2022 roku (90.083 tys. PLN).

 • 07.03

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2022 roku 07 Marca 2023

  W 2022 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 413.890 tys. PLN, które były wyższe o 14,9% niż w 2021 roku (360.162 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 15%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 15%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz tutaj).

 • 07.03

  Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2022 roku 07 Marca 2023

  W 2022 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 46.770 pojazdów i był o 9,1% wyższy niż ruch odnotowany w roku 2021 (42.857 pojazdów). Przychody z poboru opłat w 2022 roku wyniosły 409.206 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 15% w stosunku do 2021 roku (355.715 tys. PLN).

 • 07.11

  Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za 3 kwartały 2022 roku 07 Listopada 2022

  W trzech kwartałach 2022 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 307.330 tys. PLN, które były wyższe o 15,2% niż w trzech kwartałach 2021 roku (266.814 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 15,2%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 15,3%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków

do góry