do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

4.10 zł 1.49% 0.06zł 2019-02-22

Akcjonariat

  • Kapitał zakładowy: 185.446.517,25 zł.(wpłacony w całości)
  • Ogółem liczba akcji/ liczba głosów wynosi 247.262.023
  • Wartość nominalna jednej akcji 0,75 zł.

Prezentowana struktura akcjonariatu Stalexport Autostrady S.A. opiera się na zawiadomieniach otrzymywanych przez spółkę na podstawie art. 69 i 69a w związku z art. 87 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariat liczba akcji/głosów udział w kapitale zakładowym %
Atlantia S.p.A 151.323.463 61,20%
Pozostali 95.938.560 38,80%

Akcjonariat Stalexport Autostrady S.A.

Atlantia S.p.A (akcjonariusz Stalexportu Autostrady S.A. od 21 grudnia 2016 r.)

Grupa Kapitałowa Atlantia - operator sieci ok. 5 tys. km autostrad płatnych we Włoszech, Brazylii, Chile, Indiach i w Polsce oraz światowy lidera w zakresie systemów automatycznego poboru opłat na autostradach. Atlantia jest notowana na giełdzie w Mediolanie.

www.atlantia.it

do góry