do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.62 zł 0.77% 0.02zł 2022-12-01

Akcjonariat

  • Kapitał zakładowy: 185.446.517,25 zł (wpłacony w całości)
  • Liczba akcji/ liczba głosów ogółem: 247.262.023
  • Wartość nominalna jednej akcji: 0,75 zł.

Prezentowana struktura akcjonariatu Stalexport Autostrady S.A. opiera się na zawiadomieniach otrzymywanych przez spółkę na podstawie art. 69 i 69a w związku z art. 87 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariat liczba akcji/głosów udział w kapitale zakładowym %
Atlantia S.p.A 151.323.463 61,20%
TFI PZU S.A. 12.406.475 5,02%
Pozostali 83.532.085 33,78%

Akcjonariat Stalexport Autostrady S.A.

Atlantia S.p.A (akcjonariusz Spółki od 21 grudnia 2016 r.)

Grupa Kapitałowa Atlantia działa w 16 krajach. Jest liderem w zakresie systemów elektronicznego poboru opłat na autostradach, zarządza siecią ok. 14.000 km autostrad płatnych m.in. we Włoszech oraz Brazylii, Chile, Indiach i w Polsce, a ponadto zarządza lotniskami Fiumicino oraz Ciampino we Włoszech i trzema lotniskami we Francji: w Nicei, Cannes-Mandelieu i Saint Tropez, obsługującymi ponad 60 milionów pasażerów rocznie.

W 2018 roku Atlantia wspólnie z hiszpańską grupą budowlaną ACS oraz jej niemiecką filią Hochtief przejęła kontrolę nad hiszpańską grupą Abertis, która zarządza płatnymi autostradami m.in. w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Chile, Brazylii i Argentynie oraz prowadzi w wielu krajach działalność związaną z elektronicznym poborem opłat.

Atlantia jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Mediolanie.

www.atlantia.it

do góry