do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.84 zł 0.35% 0.01zł 2024-05-28
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2018 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2018 roku

Komentarz do wyników 2 Sierpnia 2018

W I półroczu 2018 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 43.145 pojazdów i był o 5,2% wyższy niż ruch odnotowany w I półroczu roku 2017 (41.009 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I półroczu 2018 roku wyniosły 158.128 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 6,6% w stosunku do I półrocza 2017 roku (148.407 tys. PLN).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 34.194 pojazdów w I półroczu 2017 roku do 36.027 pojazdów w I półroczu 2018 roku (wzrost o 5,4%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w I półroczu 2018 roku wyniosły 104.244 tys. PLN, czyli wzrosły o 5,3% w stosunku do I półrocza 2017 roku (99.044 tys. PLN).

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o 4,4%, tj. z 6.815 pojazdów w I półroczu 2017 roku do 7.118 pojazdów w I półroczu 2018 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w I półroczu 2018 roku wyniosły 53.884 tys. PLN, czyli wzrosły o 9,2% w stosunku do I półrocza 2017 roku (49.363 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika ze zmiany stawek opłat od dnia 1 marca 2017 roku (z 16,5 PLN na 18 PLN i z 26,5 PLN na 30 PLN) oraz z różnic w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat).

W opinii Zarządu pozytywny trend wzrostu ruchu pojazdów pozostaje w związku z rozwojem sytuacji makroekonomicznej i wynika również z docenienia przez użytkowników wysokiego standardu utrzymania autostrady.

udostępnij
do góry