do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2014 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2014 roku

Komentarz do wyników 9 Marca 2015

W 2014 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 34.001 pojazdów i był o 7,4% wyższy niż ruch odnotowany w roku 2013 (31.645 pojazdów). Przychody z poboru opłat w 2014 roku wyniosły 218.145 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 7,9% w stosunku do roku 2013 (202.251 tys. PLN).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 26.596 pojazdów w 2013 roku do 28.513 pojazdów w 2014 roku (wzrost o 7,2%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w 2014 roku wyniosły 150.328 tys. PLN, czyli wzrosły o 7,4% w stosunku do 2013 roku (140.012 tys. PLN).

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o ok. 8,7%, tj. z 5.050 pojazdów w 2013 roku do 5.488 pojazdów w 2014 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w 2014 roku wyniosły 67.817 tys. PLN, czyli wzrosły o 9,0% w stosunku do 2013 roku (62.239 tys. PLN). Niewielka różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika ze zmiany w strukturze ruchu poszczególnych kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat).

Porównując ww. roczne dynamiki wzrostu w 2014 roku z poziomami dynamik na koniec poprzednich okresów sprawozdawczych w 2014 roku, można zauważyć ich obniżenie. Zdaniem Zarządu sytuacja ta została spowodowana remontem drogi DK94 na (drogi równoległej do A4) na odcinku Dąbrowa Górnicza - Sławków. Remont ten rozpoczął się w maju 2013 roku i trwał do końca października 2014, mając tym samym dodatkowy wpływ na poziom dynamik w pierwszych okresach sprawozdawczych roku 2014.

W opinii Zarządu pozytywny trend wzrostu ruchu pojazdów pozostaje w związku z aktualną sytuacją makroekonomiczną, ale wynika również z docenienia przez użytkowników wysokiego standardu utrzymania autostrady.

udostępnij
do góry