do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.81 zł -1.06% -0.03zł 2024-05-29

Raport nr 82/2020

Aktualności 18 Listopada 2020

Działając na podstawie § 5 pkt. 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego 81/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) w załącznikach do niniejszego raportu przekazuje informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej członków Rady Nadzorczej powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 listopada 2020 roku, tj.:

1) Pana Massimo Di Casola (załącznik nr 1),
2) Pana Andrzeja Kaczmarka (załącznik nr 2).

Pozostałe informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej wymagane zgodnie z §10 Rozporządzenia zostaną przekazane przez Spółkę w osobnym raporcie bieżącym po ich otrzymaniu od członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§5 pkt. 5 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 82/2020.pdf 18.11.2020 113.84KB Plik: Raport nr 82/2020.pdf
pdf Załącznik nr 1.pdf 18.11.2020 92.57KB Plik: Załącznik nr 1.pdf
pdf Załącznik nr 2.pdf 18.11.2020 228.99KB Plik: Załącznik nr 2.pdf

udostępnij
do góry