do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14

Raport nr 83/2020

Aktualności 19 Listopada 2020

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 82/2020 z 18 listopada 2020 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że żaden z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki (tj. Pan Massimo Di Casola i Pan Andrzej Kaczmarek):

  • nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna;
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej;
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
  • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§5 pkt. 5 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 83/2020.pdf 19.11.2020 121.73KB Plik: Raport nr 83/2020.pdf

udostępnij
do góry