do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2016 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2016 roku

Komentarz do wyników 10 Listopada 2016

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 41.061 pojazdów i był o 10,9% wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2015 (37.019 pojazdów). Przychody z poboru opłat w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 roku wyniosły 217.065 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 13,2% w stosunku do analogicznego okresu roku 2015 (191.747 tys. PLN). Różnica w dynamice wzrostów ruchu i przychodów wynika ze zmian stawek opłat wprowadzonych od 1 marca 2015 roku.

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 31.095 pojazdów w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku do 34.477 pojazdów w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 roku (wzrost o 10,9%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 roku wyniosły 151.277 tys. PLN, czyli wzrosły o 13,6% w stosunku do ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku (133.188 tys. PLN).

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o 11,1%, tj. z 5.924 pojazdów w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku do 6.584 pojazdów w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 roku wyniosły 65.788 tys. PLN, czyli wzrosły o 12,3% w stosunku do ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku (58.558 tys. PLN).

W opinii Zarządu pozytywny trend wzrostu ruchu pojazdów pozostaje w związku z rozwojem sytuacji makroekonomicznej i wynika również z docenienia przez użytkowników wysokiego standardu utrzymania autostrady.

udostępnij
do góry