do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.75 zł -0.72% -0.02zł 2024-07-18
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2015 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2015 roku

Komentarz do wyników 9 Listopada 2015

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 37.019 pojazdów i był o 8,1% wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2014 (34.231 pojazdów). Przychody z poboru opłat w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku wyniosły 191.747 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 17,0% w stosunku do analogicznego okresu roku 2014 (163.842 tys. PLN).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 28.769 pojazdów w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku do 31.095 pojazdów w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku (wzrost o 8,1%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku wyniosły 133.188 tys. PLN, czyli wzrosły o 17,4% w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2014 roku (113.434 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów osobowych wynika głównie ze zmiany stawki opłat od dnia 1 marca 2015 roku (z 9 PLN na 10 PLN).

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o ok. 8,5%, tj. z 5.463 pojazdów w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku do 5.924 pojazdów w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku wyniosły 58.558 tys. PLN, czyli wzrosły o 16,2% w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2014 roku (50.409 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika ze zmiany stawek opłat od dnia 1 marca 2015 roku (z 15 PLN na 16,5 PLN i z 24,5 PLN na 26,5 PLN) oraz z różnic w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat).

W opinii Zarządu pozytywny trend wzrostu ruchu pojazdów pozostaje w związku z rozwojem sytuacji makroekonomicznej i wynika również z docenienia przez użytkowników wysokiego standardu utrzymania autostrady.

udostępnij
do góry