do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2014 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2014 roku

Komentarz do wyników 1 Sierpnia 2014

W I półroczu 2014 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 32.149 pojazdów i był o 10,5% wyższy niż ruch odnotowany w I półroczu 2013 roku (29.085 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I półroczu 2014 roku wyniosły 102.565 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 11,3% w stosunku do I półrocza 2013 roku (92.187 tys. PLN).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 24.405 pojazdów w I półroczu 2013 roku do 26.862 pojazdów w I półroczu 2014 roku (wzrost o 10,1%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w I półroczu 2014 roku wyniosły 70.164 tys. PLN, czyli wzrosły o 10,2% w stosunku do I półrocza 2013 roku (63.643 tys. PLN).

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o ok. 13,0% tj. z 4.680 pojazdów w I półroczu 2013 roku do 5.287 pojazdów w I półroczu 2014 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w I półroczu 2014 roku wyniosły 32.401 tys. PLN czyli wzrosły o 13,5% w stosunku do I półrocza 2013 roku (28.544 tys. PLN). Niewielka różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika z różnic w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat).

W opinii Zarządu pozytywny trend wzrostu ruchu pojazdów pozostaje w związku z aktualną sytuacją makroekonomiczną, ale wynika również z docenienia przez użytkowników wysokiego standardu utrzymania autostrady.

udostępnij
do góry