do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.84 zł 0.35% 0.01zł 2024-05-28
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2017 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2017 roku

Komentarz do wyników 2 Marca 2018

W 2017 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 43.062 pojazdów i był o 5,9% wyższy niż ruch odnotowany w roku 2016 (40.680 pojazdów). Przychody z poboru opłat w 2017 roku wyniosły 314.628 tys. PLN (z wyłączeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych abonamentów), co stanowiło wzrost o 9,3% w stosunku do roku 2016 (287.915 tys. PLN). Różnica w dynamice wzrostów ruchu i przychodów wynika głównie z bazy porównań, na którą miał wpływ rok przestępny (2016) oraz ze zmiany stawek opłat dla samochodów ciężarowych, wprowadzonych od 1 marca 2017 roku.

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 34.070 pojazdów w 2016 roku do 36.101 pojazdów w 2017 roku (wzrost o 6,0%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w 2017 roku wyniosły 210.918 tys. PLN (z wyłączeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych abonamentów), czyli wzrosły o 5,7% w stosunku do 2016 roku (199.611 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów osobowych wynika głównie z faktu, że rok 2016 był rokiem przestępnym.

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o 5,3%, tj. z 6.610 pojazdów w 2016 roku do 6.961 pojazdów w 2017 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w 2017 roku wyniosły 103.710 tys. PLN (z wyłączeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych abonamentów), czyli wzrosły o 17,4% w stosunku do 2016 roku (88.303 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika z (i) roku przestępnego w roku 2016, (ii) ze zmiany stawek opłat od dnia 1 marca 2017 roku (z 16,5 PLN na 18 PLN oraz z 26,5 PLN na 30 PLN) oraz (iii) z różnic w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat).

W opinii Zarządu pozytywny trend wzrostu ruchu pojazdów pozostaje w związku z rozwojem sytuacji makroekonomicznej i wynika również z docenienia przez użytkowników wysokiego standardu utrzymania autostrady.

udostępnij
do góry