do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.87 zł -1.71% -0.05zł 2024-05-20
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 8/2022 - Zwolnienie z poboru opłat od niektórych pojazdów na odcinku koncesyjnym autostrady A4 Katowice - Kraków („Odcinek”) w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Raport nr 8/2022 - Zwolnienie z poboru opłat od niektórych pojazdów na odcinku koncesyjnym autostrady A4 Katowice - Kraków („Odcinek”) w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Raporty bieżące 2022-02-28 18:30

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Stalexport Autostrady S.A.”) informuje, że w dniu 28 lutego 2022 roku Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „SAM S.A.”) - w związku z sytuacją wywołaną konfliktem zbrojnym w Ukrainie, zwrócił się do Ministra Infrastruktury o zgodę na zwolnienie z poboru opłat za przejazd Odcinkiem:

  • pojazdów z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi,

 oraz

  • pojazdów lub grup pojazdów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r., jako niosących pomoc dla obywateli Ukrainy,

w odniesieniu do wszystkich kategorii pojazdów.

Jednocześnie Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że w tym samym dniu SAM S.A. przedmiotową zgodę Ministra Infrastruktury uzyskał.

Ww. zwolnienie wejdzie w życie od 1 marca 2022 roku i będzie obowiązywało do 31 marca 2022 roku.

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 8/2022.pdf 28.02.2022 121.74KB Plik: Raport nr 8/2022.pdf

do góry