do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.79 zł 0.72% 0.02zł 2024-07-12
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 15/2024 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

Raport nr 15/2024 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

Raporty bieżące 2024-06-07 17:20

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) - w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - informuje, że w dniu 7 czerwca 2024 roku Pan Stefano Bonomolo zrezygnował, ze skutkiem na dzień 10 czerwca 2024 roku, z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki  w związku z zamiarem objęcia nowych funkcji w Grupie Stalexport  Autostrady S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport Nr 15/2024.pdf 07.06.2024 115.55KB Plik: Raport Nr 15/2024.pdf

do góry