do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 14/2024 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 19 czerwca 2024 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport nr 14/2024 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 19 czerwca 2024 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raporty bieżące 2024-05-24 14:42

W związku ze zwołaniem na dzień 19 czerwca 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść:

  1. ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  2. projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z załącznikami.

Równocześnie informujemy, że ww. dokumenty są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.stalexport-autostrady.pl).

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: powiązane pliki [4]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 14/2024 24.05.2024 109.97KB Plik: Raport nr 14/2024
pdf Zwołanie Zgromadzenia 24.05.2024 252.2KB Plik: Zwołanie Zgromadzenia
pdf Projekty uchwał 24.05.2024 216.81KB Plik: Projekty uchwał
pdf Polityka Wynagrodzeń 24.05.2024 195.18KB Plik: Polityka Wynagrodzeń

do góry