do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.79 zł 0.72% 0.02zł 2024-07-12
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 16/2024 - Kandydat do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

Raport nr 16/2024 - Kandydat do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

Raporty bieżące 2024-06-10 17:01

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2024 z 24 maja 2024 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że Mundys S.p.A., działając jako większościowy akcjonariusz Spółki, zgłosiła w ramach pkt. 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na 19 czerwca 2024 roku, kandydata do Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Massimo Di Casola.

Życiorys zawodowy kandydata stanowi załącznik do raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 16 10.06.2024 426.72KB Plik: Raport nr 16
pdf MASSIMO DI CASOLA CV (PL) 10.06.2024 155.29KB Plik: MASSIMO DI CASOLA CV (PL)

do góry