do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.79 zł 0.72% 0.02zł 2024-07-12
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 10/2022 - Wybór Zarządu na kolejną kadencję

Raport nr 10/2022 - Wybór Zarządu na kolejną kadencję

Raporty bieżące 2022-03-04 14:24

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 4 marca 2022 r. podjęła uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję, trwającą do dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

Zarząd powołany został w dotychczasowym składzie, tj.:

  1. Emil Wąsacz - Prezes Zarządu,
  2. Mariusz Serwa - Wiceprezes Zarządu.

Powyższe uchwały wchodzą w życie z chwilą zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Emil Wąsacz:

  1. nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, w tym działalności która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki,
  2. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  3. nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Serwa:

  1. nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, w tym działalności która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki,
  2. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  3. nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Poniżej przekazujemy dane dotyczące wykształcenia i kwalifikacji powołanych Członków Zarządu Spółki oraz wcześniej zajmowanych przez nich stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

I. Emil Wąsacz - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

EMIL WĄSACZ

Znajomość języków obcych

Angielski

Rosyjski

- praktyczna

- praktyczna

Wykształcenie

1993 - 1994

Studia podyplomowe - Zarządzanie-Szkoła Główna Handlowa

1974 - 1975

Studia podyplomowe - elektromaszynowe przetwarzanie energii - Politechnika Warszawska

1963 - 1969

Wyższe studia techniczne - magister inżynier automatyk -Politechnika Łódzka

 

Zajmowane wcześniej stanowiska/przebieg kariery zawodowej

od 10.02.2011 do chwili obecnej

Prezes Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

od 25.10.2000  do chwili obecnej

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Stalexport Autostrady S.A. (poprzednio Stalexport S.A.)

10.1997 - 8.2000

Minister Skarbu Państwa

·  największe prywatyzacje w historii Rzeczpospolitej Polskiej:

- Telekomunikacja Polska - inwestor France Telecom,

- Polski Zakład Ubezpieczeń - inwestor Eureko,

- Bank Pekao S.A. - inwestor Uni Credit,

- Bank BZWBK-inwestor AiB,

- Bank BPH - inwestor Bayerische Vereinsbank,

- Polski Koncern Naftowy- oferta publiczna,

-PLL LOT-inwestor Swissair,

- Elektrownia Połaniec

• największe restrukturyzacje:

- przemysł spirytusowy,

- energetyka.

10.1997

Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.

12.1995 - 09.1997

Prezes Zarządu Huty Szczecin S.A. (restrukturyzacja Huty Szczecin)

11.1994 - 12.1995

Doradca Prezesów Zarządów: Banku Pekao S.A., Banku Śląskiego SA, Stalexport S.A.

1991 - 10.1994

Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Huty Katowice

(restrukturyzacja Huty Katowice)

1989 - 1990

Przewodniczący NSZZ „Solidarność" Huty Katowice

1976 - 1990

Praca na różnych stanowiskach w utrzymaniu ruchu automatyki w Hucie Katowice

07.1969 - 03.1976

Praca w biurze projektowo-konstrukcyjnym układów napędowych Apator (uzyskane kilka patentów w dziedzinie automatyki napędów).

Pełnione funkcje

Aktualnie

nie pełni innych funkcji zarządczych i nadzorczych

Poprzednio

m.in.:

Przewodniczący Rady Nadzorczej VIA4 S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A.

II. Mariusz Serwa - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

MARIUSZ SERWA

Znajomość języków obcych

Angielski

Niemiecki

- biegła

- biegła

Wykształcenie

2002 - 2003

Kurs z rachunkowości przedsiębiorstw organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział w Katowicach

1998 - 1999

Executive Master of Business Administration (MBA) organizowany wspólnie przez  KPMG (Bruksela), Ecole Nationale des Ponts et Chaussees (ENPC, Paryż) oraz University of Bristol, Wielka Brytania

1995

“International Business Programme” ukończony na Katolickim Uniwersytecie Brabanckim w Tilburgu, Holandia

1990 - 1995

Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Polska, Kierunek studiów: Handel Zagraniczny

Zajmowane wcześniej stanowiska/przebieg kariery zawodowej

od 1 stycznia 2013 do chwili obecnej

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Stalexport Autostrady S.A.

od 2001 do chwili obecnej

Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy w Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

1998

Kierownik Działu Walutowego Stalexport S.A. (obecnie Stalexport Autostrady S.A.)

1997

Zastępca Kierownika Działu Walutowego Stalexport S.A. (obecnie Stalexport Autostrady S.A.)

1995

zatrudniony w Dziale Walutowym w Stalexport S.A. (obecnie Stalexport Autostrady S.A.) jako referent ds. operacji dewizowych

Pełnione funkcje

Aktualnie

Przewodniczący Rady Nadzorczej VIA4 S.A.

Poprzednio

Członek Rady Nadzorczej Hydrobudowa Śląsk S.A.

Członek Rady Nadzorczej Alta S.A.

Podstawa prawna:  

§ 5 pkt. 5 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757).

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 10/2022.pdf 04.03.2022 162.78KB Plik: Raport nr 10/2022.pdf

do góry