do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.79 zł 0.72% 0.02zł 2024-07-12
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Bieżące/Raport nr 11/2022 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 4 kwietnia 2022 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport nr 11/2022 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 4 kwietnia 2022 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raporty bieżące 2022-03-08 15:22

W związku ze zwołaniem na dzień 4 kwietnia 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść:

  1. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  2. projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Równocześnie informujemy, że ww. dokumenty, a także wszelka dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.stalexport-autostrady.pl).

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 11/2022.pdf 08.03.2022 194.99KB Plik: Raport nr 11/2022.pdf
pdf 1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 08.03.2022 3.64MB Plik: 1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf 4.1. Projekty uchwał ZWZ 08.03.2022 11.44MB Plik: 4.1. Projekty uchwał ZWZ

do góry