do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.98 zł 1.02% 0.03zł 2020-09-25

Roberto Mengucci - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Roberto Mengucci w 1987 r. ukończył Wydział Budowy Maszyn na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018 r. - obecnie - Atlantia S.p.A - dyrektor,
 • 13 lutego 2017 r. - 25 lipca 2018 r. - Catterick Investments Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej
 • 22 kwietnia 2014 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente S.A. - Przewodniczący Rady Dyrektorów,
 • 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. - przewodniczący rady dyrektorów,
 • 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A. - przewodniczący rady dyrektorów,
 • 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A. - przewodniczący rady dyrektorów,
 • 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A. - przewodniczący rady dyrektorów,
 • 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria AMB S.A. - przewodniczący rady dyrektorów,
 • 22 kwietnia 2013 r. - obecnie - Grupo Costanera SpA - dyrektor,
 • 15 marca 2013 r. - obecnie - Concesionaria Rodovias do Tiete S.A. - zastępca dyrektora,
 • 29 czerwca 2012 r. - obecnie - AB Concessoes S.A. - dyrektor,
 • 29 czerwca 2012 r. - obecnie - Triangulo Do Sol Auto-Estradas S.A. - dyrektor,
 • 29 czerwca 2012 r. - obecnie - Concesionaria da Rodovia MG-050 S.A. - dyrektor,
 • 29 czerwca 2012 r. - obecnie - Rodovias das Colinas S.A. - dyrektor,
 • 24 lipca 2009 r. - obecnie - Stalexport Autostrady S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
 • 30 czerwca 2009 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A. - dyrektor,
 • 15 czerwca 2009 r. - obecnie - Autostrade dell”Atlantico s.r.l. - dyrektor (2009 - 2017), dyrektor naczelny (2017 - obecnie),
 • 26 marca 2009 r. - obecnie - Pune Solapur Expressways Private Limited - dyrektor,
 • 2008 r. - 2017 r. - Autostrade per l’Italia SpA - dyrektor,
 • 2004 r. - 2008 r. - Finmeccanica SpA - Wiceprezes ds. fuzji i przejęć,
 • 1996 r. - 2004 r.- Telecom Italia SpA - menadżer zarządzający międzynarodowym portfelem grupy (1999 - 2004), menadżer ds. fuzji i przejęć oraz rozwoju biznesu (1996 - 1999),
 • 1989 r. - 1996 r. - Enel SpA - menadżer ds. projektów w dziale międzynarodowym (1989 - 1994), starszy inżynier w dziale projektowania i budowy (1996).

Roberto Mengucci nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Tomasz Dobrowolski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Dobrowolski w 1974 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, w 1978 r. studia podyplomowe z zakresu ochrony własności przemysłowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w 1980 r. aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest także absolwentem kursu dla mediatorów zorganizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką.

Przebieg kariery zawodowej: 

 • styczeń 2018 r. - obecnie - Stalexport Autostrady S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
 • 2015 r. - czerwiec 2017 r. - K&L Gates LLP - of counsel,
 • 2010 r. - 2015 r. - K&L Gates - partner,
 • 1 stycznia 2004 r. - 1 kwietnia 2018 r. - Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dobrowolski - własna działalność gospodarcza
 • 2000 r. - 2010 r. - Hogan & Hartson - partner,
 • 1997 r. - 2000 r. - Allen & Overy - partner,
 • 1991 r. - 1997 r. - Nabarro Nathanson - radca prawny, członek zarządu,
 • 1985 r. - 1991 r. - Elektrim S.A. - radca prawny, koordynator,
 • 1980 r. - 1988 r. - Agromet Motoimport - radca prawny,
 • 1976 r. - 1980 r. - PEZETEL - Referent prawny, radca prawny,
 • 1974 r. - 1976 r. - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - redaktor.

Tomasz Dobrowolski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Stefano Rossi - Sekretarz Rady Nadzorczej

Stefano Rossi ukończył prawo na La Sapienza University w Rzymie i zdał egzamin adwokacki w Okręgowym Sądzie Apelacyjnym w Rzymie.

Przebieg kariery zawodowej 

 • kwiecień 2015 r. - obecnie - Autostrade Holding do Sur, Chile - Członek Zarządu,
 • marzec 2015 r. -  luty 2017 r. - Autostrade dell’Atlantico Srl - Członek Zarządu,
 • maj 2015 r. - obecnie - Atlantia S.p.A. - Head of International Legal Affairs,
 • styczeń 2011 r. - kwiecień 2015 r. - Autostrade per I’Italia - Head of International Business Development Projects
 • czerwiec - grudzień 2010 r. - Telecom Italia Sparkle S.p.A. - Wiceprezes ds. kwestii prawnych i kwestii regulacyjnych,
 • 2006 r. - 2010 r. - Telecom Italia Group - Wiceprezes ds. międzynarodowych umów handlowych i zgodności prawnej,
 • 2003 r. - 2005 r. - FreeMove Alliance - Chairman of the Legal Working Group,
 • 2003 r. - 2006 r. - TIM S.p.A. - Wiceprezes ds. międzynarodowych kwestii prawnych,
 • 2002 r. - 2006 r. - TIM Hellas Telecommunications S.A. - Członek Zarządu,
 • 2000 r. - 2003 r. - TIM S.p.A. - Wiceprezes ds. kwestii korporacyjnych podmiotów zależnych,
 • 1997 r. - 2000 r. - STET International S.p.A. - Legal Project Manager,
 • 1994 r. - 1997 r. - STET S.p.A. - In-house Senior Legal Counsel (Departament prawa międzynarodowego),
 • 1991 r. - 1994 r. - Telecom Italia S.p.A./SIP S.p.A. - In-house Legal Counsel (Departament prawa międzynarodowego),
 • 1988 r. - 1991 r. - Societa Italiana Vetro S.p.A. - Prawnik (Departament prawa korporacyjnego).

Stefano Rossi nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Stefano Bonomolo - Członek Rady Nadzorczej

Stefano Bonomolo uzyskał stopień naukowy Wydziału Inżynierii Mechanicznej na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie oraz tytuł Master of Business Administration mediolańskiego Uniwersytetu Bocconi Business School wraz z programem wymiany MBA na University of Michigan’s Ross School of Business.

Przebieg kariery zawodowej:

 • Obecnie jest szefem Rozwoju Biznesu - Koordynacji Biznesu Autostradowego w Atlantia S.p.A.,
 • Pełni funkcję przewodniczącego lub członka w kilku Radach Nadzorczych spółek Grupy Atlantia,
 • Przed objęciem obecnego stanowiska był szefem Rozwoju Biznesu w Autostrade dell’Atlantico, spółce zależnej Atlantii,
 • wcześniej pełnił rolę Area Manager w Autostrade per l`Italia, do której dołączył w 2007 roku jako Project Manager,
 • W latach 2000-2007 pracował w firmie doradczej A.T. Kearney w pracach nad strategią, fuzjami i przejęciami, analizami ekonomiczno-finansowymi i due dilligence oraz usprawnianiem łańcuchów dostaw i obniżaniem kosztów dla międzynarodowych klientów.

Stefano Bonomolo nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nicola Bruno - Członek Rady Nadzorczej

Nicola Bruno uzyskał stopień naukowy z ekonomii biznesu na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie. Jest dyplomowanym księgowym oraz biegłym rewidentem na mocy włoskich przepisów.

Przebieg kariery zawodowej: 

 • obecnie Kierownik ds. Zgodności Finansowej i Administracji Międzynarodowej w Atlantia S.p.A.
 • członek zarządu w niektórych spółkach zależnych grupy Atlantia,
 • uczestniczy w niektórych grupach roboczych Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej oraz Organismo Italiano di Contabilità (włoska instytucja ustanawiająca standardy rachunkowości),
 • do 2017 r. pracował w KPMG w obszarach audytu, doradztwa w zakresie należytej staranności, doradztwa w zakresie sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznych nad audytem w zakresie sprawozdawczości finansowej, jak również pomocy klientom działającym głównie w obszarze zarządzania koncesjami infrastrukturalnymi, usług transportowych oraz w przemyśle motoryzacyjnym i w branży rozrywkowej.

Nicola Bruno nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Marco Pace - Członek Rady Nadzorczej

Marco Pace ukończył La Sapienza University w Rzymie. Od 1994 r. posiada uprawnienia księgowego i biegłego rewidenta.

Przebieg kariery zawodowej: 

 • maj 2017 r. - obecnie - Telepass S.p.A. - Członek Zarządu,
 • maj 2016 r. - obecnie - Stalexport Autostrady S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
 • luty 2016 r. - obecnie - EsseDiEsse Società di Servizi S.p.A. - Członek Zarządu,
 • luty - październik 2015 r. - Aeroporti di Roma S.p.A. - Członek Zarządu,
 • 2015 r. - obecnie - OTB S.p.A. - Dyrektor Zespołu Kontroli i Zarządzania Ryzykiem,
 • 2013 r. - 2015 r. - Diesel USA, Staff Intl.P USA, Diesel Italia S.p.A., Diesel Pacific, Diesel Deutschland - Członek Zarządu,
 • 2008 r. - 2015 r. - OTB S.p.A. - Dyrektor ds. Planowania strategicznego i kontroli/Planning & Control Officer,
 • 2005 r. - 2008 r. - Autostrade per l’Italia S.p.A. - Kierownik ds. planowania i kontrolingu,
 • 1999 r. - 2003 r. - Omnitel/Vodafone - Business Controller, Finance Manager South Europe, Financial Controller,
 • 1998 r. - Siemens Business Service Italia - Business Controller,
 • 1995 r. - EDS S.p.A. Financial Planning - Analityk.

Marco Pace nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Krzysztof Rogala - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Rogala w 1997 roku ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji i uzyskał magistra. W 2001 roku złożył egzamin na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe w dziedzinie „Finanse i Bankowość” na Uniwersytecie Warszawskim.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016 - do chwili obecnej - wiceprezes Zarządu w Spółce Europolgaz S.A.,
 • 2015-2016 - członek Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG),
 • 2015-2016 - członek Gabinetu Politycznego Ministra Finansów,
 • 2014-2015 - członek Zarządu Spółki PKP CARGOTABOR sp. z o.o. - finansowanie - reorganizacja spółek utrzymania w ruchu Grupy Polskie Koleje,
 • 2012-31.12.2013 - społeczny doradca Ministra Środowisk / Głównego Geologa Krajowego,
 • 2012 - 03.2014 - członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska, członek Komitetu ds. audytu wewnętrznego,
 • 2011- 03.2014 - Spółka KPMG Advisory - Global China Practice - kierownik,
 • 2010 -2011 Instytut Jagielloński - ekspert ds. energii, szef zespołu iTAX ds. reformy podatkowej,
 • 2009 - 30.06.2010 PKN ORLEN S.A.; doradca; opracowania koncepcji prawnych i finansowych oraz rozwiązań dla systemu utrzymywania obowiązkowych zapasów ropy naftowej; opracowanie koncepcji udziału PKN w rynku gazu naturalnego,
 • 2009-12.2009 - PKO BP S.A.; doradca finansowy terminalu LNG,
 • 2007-2009 Polskie LNG Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • 2007 - 2008 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - członek Zarządu ds. finansów, optymalizacja instalacji przesyłowych, która ograniczyła długość gazowych rurociągów o około 5.000 km i zmniejszyła zatrudnienie o około 10%; opracowywanie planów rozwoju systemu przesyłowego i jego integracji z terminalem LNG,
 • 2006 - 2008 Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S.A. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • 2006-2007 Ministerstwo Gospodarki; główny specjalista w Zespole ds. Dywersyfikacji Nośników Energii,
 • 2002 -2006 FIAT FINACE POLSKA S.A. / Fiat Bank Polska S.A./FIDIS LEASING Polska; Dyrektor Wydziału Kredytów, członek zarządu; bieżące zarządzanie operacyjne i strategiczne działalnością kredytową i leasingową koncernu FIAT w Polsce, udział w Projekcie Cervino, polegającym na podziale działalności finansowej i produkcyjnej Grupy FIAT w Polsce w wyniku umów z bankami finansującymi we Włoszech, prace nad podziałami i fuzjami spółek Grupy,
 • 2005 -2006 Fidis Leasing Polska Sp. z o.o. - członek Zarządu,
 • 2002 -2005 Fidis Leasing Polska Sp. z o.o. - Kierownik Działu Leasingu,
 • 2001-2002 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP),
 • 2000-2001 BGŻ Leasing Sp. z o.o. - specjalista ds. leasingu,
 • 1997-2000 BG Leasing S.A. - Dyrektor Regionalny,
 • 1996-1997 Pomorskie Towarzystwo Leasingowe Sp. z o.o. - szef Krakowskiego Oddziału, a potem Dyrektor Oddziału.

Krzysztof Rogala nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Tomasz Dobrowolski oraz Krzysztof Rogala spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Wynagrodzeń, o których mowa w Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w wytycznych zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Audytu, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz.1089) oraz § 3 ust. 5 Regulaminu Komitetu Audytu.

 

do góry