do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.92 zł -2% -0.08zł 2019-03-22

Roberto MENGUCCI
Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń

Jest absolwentem Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie, Wydział Budowy Maszyn (w 1987 roku). Włada biegle językami: angielskim, francuskim i hiszpańskim.
Od lipca 2008 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Spraw Międzynarodowych w Autostrade per l’Italia S.p.A. w Rzymie, odpowiedzialnego za pozycję Grupy na rynku międzynarodowym.

W latach 2004-2008 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Fuzji i Przejęć w spółce Finmeccanica, Włochy, odpowiedzialnego za przejęcia, fuzje, sprzedaże i umowy strategiczne grupy Finmeccanica.
Wcześniej zajmował wyższe stanowiska w grupie Telecom Italia (w sferze finansów korporacyjnych), tj. w okresie 1999-2004 był menadżerem zarządzającym międzynarodowym portfelem Grupy, a w latach 1996-1999 menadżerem ds. Fuzji i Przejęć oraz Rozwoju Biznesu, odpowiedzialnym za przejęcia, głównie w Ameryce Łacińskiej i w basenie Morza Śródziemnego. Natomiast w latach 1989-1996 był menadżerem ds. projektów w Dziale Międzynarodowym w spółce Enel S.p.A.

Roberto Mengucci pełni liczne funkcje w podmiotach należących do Grupy Atlantia, w tym Przewodniczącego Rady Dyrektorów (w Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A., Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A., Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A., Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A., Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente Sur S.A., Sociedad Concesionaria AMB S.A.), Dyrektora (Pune Solarpur Expressways Private Limited, Autostrade dell’ Atlantico s.r.l., Grupo Costanera S.p.A., Sociedad Concesionaria de los Lagos S.A., AB Concessões S.A., Triangulo do Sol Auto-Estradas S.A., Concessinaria da Rodovia MG-050 S.A., Rodovias das Colinas S.A.) oraz Zastępcy Dyrektora w Concesisionaria Rodovias do Tietĕ S.A.

Aleksander GALOS
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń

Jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Przez kilka lat pracował jako asystent na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W roku 1987 zdał egzamin sędziowski, a w roku 1994 egzamin radcowski. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W marcu 1992 roku rozpoczął współpracę z Biurem Hogan & Hartson (H&H) w Polsce. W lipcu 1992 roku objął funkcję dyrektora Gabinetu Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów, a w lutym 1994 roku wrócił do firmy H&H. Do stycznia 2008 roku zarządzał firmą prawniczą Hogan & Hartson M. Jamka A. Galos Sp.k. W jej ramach kierował Zespołem ds. Projektów Infrastrukturalnych. Doradzał klientom w sprawach z zakresu prawa spółek, partnerstwa publiczno prywatnego, project finance, prawa administracyjnego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii finansów publicznych, zamówień publicznych, offsetu, ochrony konkurencji i budowy autostrad. W latach 2008-2010 był wiceprezesem spółki Eko-Park S.A. a obecnie jest Dyrektorem Biura Prawnego i Regulacji w PGE EJ1 sp. z o.o., przygotowującej budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Aleksander Galos jest członkiem Rady Nadzorczej ING Bank Śląski S.A., w latach 2002-2011 był członkiem Rady Banku Zachodniego WBK S.A., a wcześniej PKO BP S.A. Od 2016 roku został mianowany sędzią w sądzie działającym przy Towarowej Giełdzie Energii.

Stefano ROSSI
Sekretarz Rady Nadzorczej

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie i zdał egzamin adwokacki w Okręgowym Sądzie Apelacyjnym w Rzymie.

W 1988 roku został zatrudniony na stanowisku wewnętrznego pełnomocnika w grupie EFIM.
W roku 1991 roku dołączył do grupy Telecom Italia jako wewnętrzny doradca prawny.
W latach 1995 - 2000 pracował dla Międzynarodowego Działu Prawnego spółki STET International S.p.A.
W latach 2000 - 2003 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. kwestii korporacyjnych podmiotów zależnych w spółce TIM S.p.A. (włoski operator sieci komórkowej). W latach 2003 - 2006 był Wiceprezesem ds. międzynarodowych kwestii prawnych w spółce TIM S.p.A. W latach 2006 - 2010 Wiceprezes ds. międzynarodowych umów handlowych i zgodności prawnej w grupie Telecom Italia. W latach 2002 - 2006 zajmował stanowisko Członka Zarządu spółki TIM Hellas Telecommunications S.A. (greckiego operatora sieci komórkowej) oraz spółki Corporación Digitel C.A. (wenezuelskiego operatora sieci komórkowej).
Od października 2002 roku był Członkiem i Sekretarzem Zarządu spółki BLU S.p.A. (w tamtym czasie czwartego włoskiego operatora sieci komórkowej) aż do czasu fuzji z TIM S.p.A.
W drugiej połowie 2010 roku Wiceprezes ds. kwestii prawnych i kwestii regulacyjnych w Spółce Telecom Italia Sparkle S.p.A.

Praca na powyższych stanowiskach dała mu możliwość uczestniczenia i kierowania głównymi transakcjami transgranicznymi i międzynarodowymi zawieranymi w imieniu spółki Telecom Italia/grupy TIM.
W okresie od stycznia 2011 do kwietnia 2015 zatrudniony w Autostrade per l’Italia S.p.A., gdzie pracował w departamencie prawnym na stanowisku Kierownika ds. Projektów Rozwoju Biznesu Międzynarodowego.

Aktualnie jest Kierownikiem Działu ds. Międzynarodowych Kwestii Prawnych w Atlantia S.p.A. Jest również Członkiem Zarządu w spółkach Autostrade dell’Atlantico S.p.A. i Autostrade Holding do Sur (Chile).

Marco PACE
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Od lutego 2015 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Kontrolingu w spółce Atlantia S.p.A. Urodzony w 1968 roku. Ukończył zarządzanie na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie. Jest biegłym rewidentem i audytorem. Jest członkiem zarządu w niektórych spółkach zależnych Grupy Atlantia S.p.A.

Do stycznia 2015 roku pracował na stanowisku Dyrektora ds. Planowania Strategicznego i Kontroli w grupie OTB. W latach wcześniejszych zajmował kierownicze stanowiska w różnych międzynarodowych grupach: EDS, Siemens, Omnitel/Vodafone, gdzie zdobywał międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie planowania i kontrolingu.
W latach 2005-2008 pełnił funkcję Kierownika ds. Planowania i Kontrolingu w spółce Autostrade per l’Italia S.p.A. w Rzymie.

Massimo SONEGO
Członek Rady Nadzorczej

Ukończył ekonomię biznesu na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie i studia w zakresie zarządzania międzynarodowego na Uniwersytecie McGill w Montrealu. Kierownik ds. finansów przedsiębiorstwa i relacji z inwestorami w spółce Atlantia S.p.A. Jest Członkiem Zarządu w zagranicznych podmiotach zależnych.

Przed dołączeniem do grupy Atlantia w 2002 roku pracował dla Morgan Stanley, Citigroup i Edizione Holding.

Flavio Ferrari
Członek Rady Nadzorczej

Flavio Ferrari ukończył Uniwersytet Boloński na kierunku Inżynieria Mechaniczna (2002) oraz uzyskał z wyróżnieniem tytuł Master of Business Administration (MBA) na SDA Bocconi w Mediolanie (2016). Ukończył również kursy menedżerskie i specjalizacje w USA na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA) w zakresie strategii i negocjowania transakcji (2016), w brytyjskiej London Business School w zakresie finansów korporacyjnych - wyceny (2010), a także w Tuluzie we Francji, na ISAE-SUPAERO, w zakresie aerodynamiki (2000).

Pan Ferrari napisał pracę magisterską w ośrodku badawczym Alstom-ABB w Szwajcarii, a następnie rozpoczął karierę zawodową w Alstom Power w szwajcarskim Baden. Następnie pracował w grupie Falck Renewables w Mediolanie, zajmując się eksploatacją i utrzymaniem, a także projektami rozwoju biznesowego we Włoszech, Hiszpanii i Grecji.

W 2008 rozpoczął pracę w mediolańskim oddziale BKW, spółki energetyczno-infrastrukturalnej z siedzibą w Bernie w Szwajcarii, notowanej na giełdzie w Zurychu. Pełnił tam różne funkcje związane z rozwojem biznesowym, zarządzaniem projektami, kwestiami operacyjnymi oraz strategią. W tym okresie wynegocjował oraz sfinalizował liczne przejęcia aktywów i przedsiębiorstw usługowych we Włoszech i Francji. Został powołany na Dyrektora Zarządzającego i członka zarządu w kilku podmiotach kontrolowanych przez Grupę BKW. Od marca 2017 r. pracuje w Atlantia S.p.A. w Rzymie jako Dyrektor Regionu ds. Inwestycji zagranicznych. Jego portfolio obejmuje obecnie inwestycje w Polsce i w USA. Jest również członkiem zarządu innych podmiotów kontrolowanych przez grupę Atlantia.

Poza ojczystym językiem włoskim pan Ferrari włada płynnie językiem angielskim, a także biegle posługuje się językiem francuskim i niemieckim.

Tomasz Dobrowolski
Członek Rady Nadzorczej

Jest radcą prawnym oraz adwokatem (nie wykonuje obecnie zawodu adwokata).
Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1974 roku oraz studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W 1980 roku zdał egzamin radcowski, a w 1986 roku został przyjęty do Adwokatury. Jest też mediatorem.

Po studiach pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, a następnie kolejno - po przyjęciu do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie - jako radca prawny w kilku centralach handlu zagranicznego, w tym w Elektrim S.A. Po rozpoczęciu praktyki prywatnej w 1990 roku pracował kolejno w połączonym biurze Nabarro Nathanson (Członek Zarządu NN Polska) i WGM, w Allen and Overy (po połączeniu z NN Polska, partner - energetyka i projekty infrastrukturalne), Hogan and Hartson (partner - energetyka i projekty infrastrukturalne), KL Gates (do połowy roku 2015 partner - energetyka i projekty infrastrukturalne). W trakcie pracy zawodowej kierował zespołami realizującymi obsługę prawną wielu projektów inwestycyjnych opartych o finansowanie kredytami bankowymi oraz emisje obligacji jak również projektami z zakresu nabyć i przejęć, w tym projektami w różnych jurysdykcjach.
W połowie 2017 roku, po okresie pracy w ograniczonym wymiarze, przeszedł na emeryturę jako radca prawny w sieciowej kancelarii.

Pan Tomasz Dobrowolski oraz Pan Aleksander Galos spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Wynagrodzeń, o których mowa w Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w wytycznych zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Audytu, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz.1089) oraz § 3 ust. 5 Regulaminu Komitetu Audytu.

do góry