do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.89 zł 0.35% 0.01zł 2024-05-21
Strona główna/O Spółce/Aktualności/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2019 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w 2019 roku

Aktualności 29 Lutego 2020

W 2019 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 45.569 pojazdów i był o 0,6% wyższy niż ruch odnotowany w roku 2018 (45.298 pojazdów). Przychody z poboru opłat w 2019 roku wyniosły 347.424 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 4,5% w stosunku do 2018 roku (332.377 tys. PLN).

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 38.067 pojazdów w 2018 roku do 38.349 pojazdów w 2019 roku (wzrost o 0,7%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w 2019 roku wyniosły 223.462 tys. PLN, czyli wzrosły o 0,6% w stosunku do 2018 roku (222.051 tys. PLN).

 Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch spadł o ok. 0,2%, tj. z 7.231 pojazdów w 2018 roku do 7.220 pojazdów w 2019 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w 2019 roku wyniosły 123.962 tys. PLN, czyli wzrosły o 12,4% w stosunku do 2018 roku (110.327 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika ze zmiany stawek opłat od dnia 1 marca 2019 roku (z 18 PLN na 20 PLN i z 30 PLN na 35 PLN) oraz z różnic w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat).

 W opinii Zarządu osiągniecie relatywnie niskiego, pomimo wysokiego standardu utrzymania autostrady, wzrostu ruchu pojazdów pozostaje w związku z rozwojem sytuacji makroekonomicznej.

udostępnij
do góry