do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23

Raport nr 85/2020

Aktualności 23 Listopada 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 73/2020 z dnia 23 października 2020 roku oraz raportu nr 81/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Komitet Wynagrodzeń oraz Rada Nadzorcza Spółki dokonały oceny projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: Zgromadzenie) w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Polityka Wynagrodzeń) i zaproponowały dokonanie w nim nieznacznych zmian.

Nowe brzmienie projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie informujemy, że projekt ww. uchwały oraz wszelka dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.stalexport-autostrady.pl).

Załączniki:

  1. Projekt uchwały nr [7] Zgromadzenia w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
  2. Załącznik do uchwały nr [7] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Polityka Wynagrodzeń)

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 85/2020.pdf 23.11.2020 117.13KB Plik: Raport nr 85/2020.pdf
pdf Załącznik nr 1.pdf 23.11.2020 172.42KB Plik: Załącznik nr 1.pdf
pdf Załącznik nr 2.pdf 23.11.2020 232.14KB Plik: Załącznik nr 2.pdf

udostępnij
do góry