do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14

Raport nr 76/2020

Aktualności 6 Listopada 2020

Propozycje akcjonariusza odnośnie liczebności Rady Nadzorczej oraz kandydatur do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 73/2020 z 23 października 2020 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Atlantia S.p.A., większościowy akcjonariusz Spółki, zgłosiła w ramach pkt. 6 i 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na 18 listopada 2020 roku, propozycje by:

  1. Rada Nadzorcza Spółki X kadencji liczyła - jak dotychczas - 7 członków;
  2. Do Rady Nadzorczej zostali powołani:
  3. Massimo di Casola,
  4. Andrzej Kaczmarek (jako członek niezależny).

Życiorysy zawodowe Pana Massimo di Casola i Pana Andrzeja Kaczmarka zostaną przekazane do wiadomości publicznej niezwłocznie po ich przetłumaczeniu na język polski.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 76/2020 06.11.2020 119.56KB Plik: Raport nr 76/2020

udostępnij
do góry