do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.74 zł 1.11% 0.03zł 2024-07-23

Raport nr 77/2020

Aktualności 10 Listopada 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 76/2020 z 6 listopada 2020 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej Emitenta, zgłoszonych przez Atlantia S.p.A. (większościowego akcjonariusza Spółki), tj. Pana Massimo Di Casola i Pana Andrzeja Kaczmarka.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 77/2020 10.11.2020 107.21KB Plik: Raport nr 77/2020
pdf Załącznik nr 1 Massimo Di Casola - życiorys 10.11.2020 92.57KB Plik: Załącznik nr 1 Massimo Di Casola - życiorys
pdf Załącznik nr 2 Andrzej Kaczmarek - życiorys 10.11.2020 235.85KB Plik: Załącznik nr 2 Andrzej Kaczmarek - życiorys

udostępnij
do góry