do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.79 zł 0.72% 0.02zł 2024-07-12

Raport nr 7/2023

Aktualności 27 Lutego 2023

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje o zmianie terminu przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości raportu rocznego jednostkowego za 2022 rok i raportu rocznego skonsolidowanego za 2022 rok, wyznaczonego pierwotnie - zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku - na dzień 2 marca 2023 roku.

Raport roczny jednostkowy Spółki za 2022 rok oraz raport roczny skonsolidowany Spółki za 2022 rok zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 7 marca 2023 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023 nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 7/2023.pdf 27.02.2023 115.75KB Plik: Raport nr 7/2023.pdf

udostępnij
do góry