do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.81 zł -1.06% -0.03zł 2024-05-29

Raport nr 6/2023

Aktualności 10 Lutego 2023

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) informuje, że 10 lutego 2023 r. został poinformowany przez spółkę zależną Emitenta, tj. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej „SAM S.A.”), o otrzymaniu w tym samym dniu od Dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach, działającego z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „Prezes UOKiK”), wezwania do przekazania określonych informacji i dokumentów w związku z prowadzonym przed Prezesem UOKiK postępowaniem wyjaśniającym („Wezwanie”). Celem tego postępowania jest wstępne ustalenie, czy w związku z zasadami ustalania i pobierania opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków mogło dojść do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, uzasadniającego wszczęcie postępowania antymonopolowego.

SAM S.A. zamierza przekazać Prezesowi UOKiK informacje i dokumenty określone w Wezwaniu oraz inne informacje i dokumenty wymagane w zakresie przewidzianym przepisami prawa w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 6/2023.pdf 10.02.2023 118.28KB Plik: Raport nr 6/2023.pdf

udostępnij
do góry