do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.75 zł -0.72% -0.02zł 2024-07-18

Raport nr 6/2024

Aktualności 15 Marca 2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 11 kwietnia 2024 roku, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2023

W związku ze zwołaniem na dzień 11 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść:

  1. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  2. projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz załącznikami,
  3. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023.

Równocześnie informujemy, że ww. dokumenty, a także wszelka dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.stalexport-autostrady.pl).

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz załącznikami
  3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: powiązane pliki [4]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 6/2024.pdf 15.03.2024 140.43KB Plik: Raport nr 6/2024.pdf
pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 15.03.2024 300.76KB Plik: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz załącznikami 15.03.2024 484.47KB Plik: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz załącznikami
pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023 15.03.2024 482.91KB Plik: Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023

udostępnij
do góry