do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.81 zł -1.75% -0.05zł 2024-04-23

Raport nr 26/2023

Aktualności 29 Sierpnia 2023

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje o zmianie terminu przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za 2023 rok, wyznaczonego pierwotnie (zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku) na dzień 31 lipca 2023 roku, a następnie zmienionego na dzień 31 sierpnia 2023 roku (zgodnie z raportem bieżącym nr 25/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku).

Skonsolidowany raport półroczny za 2023 rok zostanie przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 29 września 2023 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023 nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 26/2023.pdf 29.08.2023 118.93KB Plik: Raport nr 26/2023.pdf

udostępnij
do góry