do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.73 zł 0.74% 0.02zł 2024-07-23

Raport nr 25/2023

Aktualności 26 Lipca 2023

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje o zmianie terminu przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za 2023 rok, wyznaczonego pierwotnie - zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku - na dzień 31 lipca 2023 roku.

Skonsolidowany raport półroczny za 2023 rok zostanie przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia 2023 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023 nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 25/2023.pdf 26.07.2023 113.94KB Plik: Raport nr 25/2023.pdf

udostępnij
do góry