do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.77 zł -1.42% -0.04zł 2024-06-14

Raport nr 15/2020

Aktualności 20 Marca 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z 19 marca 2020 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej Emitenta, zgłoszonych przez Atlantia S.p.A. (większościowego akcjonariusza Spółki), tj. Pana Stefano Bonomolo i Pana Krzysztofa Rogali.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 15/2020.pdf 20.03.2020 113.09KB Plik: Raport nr 15/2020.pdf
pdf STEFANO BONOMOLO CV.pdf 20.03.2020 214.43KB Plik: STEFANO BONOMOLO CV.pdf
pdf KRZYSZTOF ROGALA CV.pdf 20.03.2020 107.94KB Plik: KRZYSZTOF ROGALA CV.pdf

udostępnij
do góry