do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.89 zł 0.35% 0.01zł 2024-05-21

Raport nr 14/2020

Aktualności 19 Marca 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z 29 lutego 2020 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Atlantia S.p.A., większościowy akcjonariusz Spółki, zgłosiła w ramach pkt. 19 i 20 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na 27 marca 2020 roku propozycje, aby:

  1. Rada Nadzorcza Spółki X kadencji liczyła - jak dotychczas - 7 członków;
  2. Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie:
  3. Stefano Bonomolo (kandydat na nowego członka Rady Nadzorczej),
  4. Nicola Bruno,
  5. Tomasz Dobrowolski,
  6. Roberto Mengucci,
  7. Marco Pace,
  8. Krzysztof Rogala (kandydat na nowego członka Rady Nadzorczej),
  9. Stefano Rossi.

Życiorysy zawodowe Pana Stefano Bonomolo i Pana Krzysztofa Rogali zostaną przekazane do wiadomości publicznej niezwłocznie po ich przetłumaczeniu na język polski.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 14/2020.pdf 19.03.2020 114.52KB Plik: Raport nr 14/2020.pdf

udostępnij
do góry