do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29

Raport nr 15/2019

Aktualności 3 Kwietnia 2019

W uzupełnieniu do raportu nr 13/2019 Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Emitent lub Spółka), działając na podstawie §5 pkt. 5 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), podaje informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 kwietnia 2019 roku.

Roberto Mengucci - Członek Rady Nadzorczej

Roberto Mengucci w 1987 r. ukończył Wydział Budowy Maszyn na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018 r. - obecnie - Atlantia S.p.A - dyrektor,
 • 13 lutego 2017 r. - 25 lipca 2018 r. - Catterick Investments Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej
 • 22 kwietnia 2014 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente S.A. - Przewodniczący Rady Dyrektorów,
 • 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. - przewodniczący rady dyrektorów,
 • 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A. - przewodniczący rady dyrektorów,
 • 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A. - przewodniczący rady dyrektorów,
 • 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A. - przewodniczący rady dyrektorów,
 • 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria AMB S.A. - przewodniczący rady dyrektorów,
 • 22 kwietnia 2013 r. - obecnie - Grupo Costanera SpA - dyrektor,
 • 15 marca 2013 r. - obecnie - Concesionaria Rodovias do Tiete S.A. - zastępca dyrektora,
 • 29 czerwca 2012 r. - obecnie - AB Concessoes S.A. - dyrektor,
 • 29 czerwca 2012 r. - obecnie - Triangulo Do Sol Auto-Estradas S.A. - dyrektor,
 • 29 czerwca 2012 r. - obecnie - Concesionaria da Rodovia MG-050 S.A. - dyrektor,
 • 29 czerwca 2012 r. - obecnie - Rodovias das Colinas S.A. - dyrektor,
 • 24 lipca 2009 r. - obecnie - Stalexport Autostrady S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
 • 30 czerwca 2009 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A. - dyrektor,
 • 15 czerwca 2009 r. - obecnie - Autostrade dell”Atlantico s.r.l. - dyrektor (2009 - 2017), dyrektor naczelny (2017 - obecnie),
 • 26 marca 2009 r. - obecnie - Pune Solapur Expressways Private Limited - dyrektor,
 • 2008 r. - 2017 r. - Autostrade per l’Italia SpA - dyrektor,
 • 2004 r. - 2008 r. - Finmeccanica SpA - Wiceprezes ds. fuzji i przejęć,
 • 1996 r. - 2004 r.- Telecom Italia SpA - menadżer zarządzający międzynarodowym portfelem grupy (1999 - 2004), menadżer ds. fuzji i przejęć oraz rozwoju biznesu (1996 - 1999),
 • 1989 r. - 1996 r. - Enel SpA - menadżer ds. projektów w dziale międzynarodowym (1989 - 1994), starszy inżynier w dziale projektowania i budowy (1996).

Roberto Mengucci nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aleksander Galos - Członek Rady Nadzorczej

Aleksander Galos w 1984 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, odbył aplikację i w 1987 r. zdał egzamin sędziowski, a następnie w 1994 r. egzamin radcowski. Ukończył szereg studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej: menedżerskie, z zakresu rachunkowości, energii, funkcjonowania rynku energii. Obecnie jest słuchaczem podyplomowych studiów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 r. - obecnie - Kochański Zięba i Partnerzy Sp.k. - Partner, Radca prawny,
 • 2014 r. - obecnie - ING Bank Śląski S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
 • 11 stycznia 2017 r. - obecnie - Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Galos - własna działalność gospodarcza
 • 2012 r. - 2015 r. - PWPW S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
 • 2011 r. - 2016 r. - PGE EJ1 Sp. z o.o. - Dyrektor Biura Prawnego,
 • marzec 2008 r. - obecnie - Stalexport Autostrady S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
 • 2008 r. - 2010 r. - Eko-Park S.A. - Wiceprezes Zarządu,
 • 2003 r. - 2010 r. - BZ WBK S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
 • 1998 r. - 2001 r. - PKO BP S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
  • 1994 r. - 2007 r. - Hogan & Hartson - Partner,
 • 1992 r. - 1993 r. - Urząd Rady Ministrów - Dyrektor Gabinetu Ministra, Szefa Urzędu Rady Ministrów,
 • 1984 r. - 1992 r. - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - starszy asystent.

Aleksander Galos nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Stefano Rossi - Członek Rady Nadzorczej

Stefano Rossi ukończył prawo na La Sapienza University w Rzymie i zdał egzamin adwokacki w Okręgowym Sądzie Apelacyjnym w Rzymie.

Przebieg kariery zawodowej 

 • kwiecień 2015 r. - obecnie - Autostrade Holding do Sur, Chile - Członek Zarządu,
 • marzec 2015 r. -  luty 2017 r. - Autostrade dell’Atlantico Srl - Członek Zarządu,
 • maj 2015 r. - obecnie - Atlantia S.p.A. - Head of International Legal Affairs,
 • styczeń 2011 r. - kwiecień 2015 r. - Autostrade per I’Italia - Head of International Business Development Projects
 • czerwiec - grudzień 2010 r. - Telecom Italia Sparkle S.p.A. - Wiceprezes ds. kwestii prawnych i kwestii regulacyjnych,
 • 2006 r. - 2010 r. - Telecom Italia Group - Wiceprezes ds. międzynarodowych umów handlowych i zgodności prawnej,
 • 2003 r. - 2005 r. - FreeMove Alliance - Chairman of the Legal Working Group,
 • 2003 r. - 2006 r. - TIM S.p.A. - Wiceprezes ds. międzynarodowych kwestii prawnych,
 • 2002 r. - 2006 r. - TIM Hellas Telecommunications S.A. - Członek Zarządu,
 • 2000 r. - 2003 r. - TIM S.p.A. - Wiceprezes ds. kwestii korporacyjnych podmiotów zależnych,
 • 1997 r. - 2000 r. - STET International S.p.A. - Legal Project Manager,
 • 1994 r. - 1997 r. - STET S.p.A. - In-house Senior Legal Counsel (Departament prawa międzynarodowego),
 • 1991 r. - 1994 r. - Telecom Italia S.p.A./SIP S.p.A. - In-house Legal Counsel (Departament prawa międzynarodowego),
 • 1988 r. - 1991 r. - Societa Italiana Vetro S.p.A. - Prawnik (Departament prawa korporacyjnego).

Stefano Rossi nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marco Pace - Członek Rady Nadzorczej

Marco Pace ukończył La Sapienza University w Rzymie. Od 1994 r. posiada uprawnienia księgowego i biegłego rewidenta.

Przebieg kariery zawodowej: 

 • maj 2017 r. - obecnie - Telepass S.p.A. - Członek Zarządu,
 • maj 2016 r. - obecnie - Stalexport Autostrady S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
 • luty 2016 r. - obecnie - EsseDiEsse Società di Servizi S.p.A. - Członek Zarządu,
 • luty - październik 2015 r. - Aeroporti di Roma S.p.A. - Członek Zarządu,
 • 2015 r. - obecnie - OTB S.p.A. - Dyrektor Zespołu Kontroli i Zarządzania Ryzykiem,
 • 2013 r. - 2015 r. - Diesel USA, Staff Intl.P USA, Diesel Italia S.p.A., Diesel Pacific, Diesel Deutschland - Członek Zarządu,
 • 2008 r. - 2015 r. - OTB S.p.A. - Dyrektor ds. Planowania strategicznego i kontroli/Planning
  & Control Officer,
 • 2005 r. - 2008 r. - Autostrade per l’Italia S.p.A. - Kierownik ds. planowania i kontrolingu,
 • 1999 r. - 2003 r. - Omnitel/Vodafone - Business Controller, Finance Manager South Europe, Financial Controller,
 • 1998 r. - Siemens Business Service Italia - Business Controller,
 • 1995 r. - EDS S.p.A. Financial Planning - Analityk.

Marco Pace nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Flavio Ferrari - Członek Rady Nadzorczej

Flavio Ferrari w 2002 r. ukończył Inżynierię Mechaniczną na Uniwersytecie Bolońskim. Następnie, w 2016 r. uzyskał z wyróżnieniem tytuł Master of Business Administration (MBA) na SDA Bocconi w Mediolanie. Ukończył również kursy menedżerskie i specjalizacje w USA na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles w zakresie strategii i negocjowania transakcji (2016 r.), w brytyjskiej London Business School w zakresie finansów korporacyjnych - wyceny (2010 r.) oraz w zakresie aerodynamiki na ISAE-SUPAERO w Tuluzie (2000 r.).

Przebieg kariery zawodowej:

 • 27 marca 2018 r. - obecnie - VIA4 S.A. - członek rady nadzorczej,
 • 26 stycznia 2018 r. - obecnie - Stalexport Autostrady S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
 • 21 grudnia 2017 r. - obecnie - Stalexport Autostrada Małopolska S.A. - członek rady nadzorczej,
 • 20 grudnia 2017 r. - obecnie - Autostrade Tech S.p.A. - dyrektor niewykonawczy,
 • 14 grudnia 2017 r. - obecnie - Electronic Transaction Consultants Corporation - dyrektor niewykonawczy,
 • 2017 r. - obecnie - Atlantia S.p.A. - dyrektor regionu ds. inwestycji zagranicznych,
 • 6 października 2016 r. - 1 lutego 2017 r. - Proxima Norway AS - dyrektor niewykonawczy,
 • 9 sierpnia 2016 r. - 10 lutego 2017 r. - Proxima Srl - dyrektor niewykonawczy,
 • 4 października  2013 r. - 11 czerwca 2014 r. - Wind International Italy Srl - CEO,
 • 4października 2013 r. - 10 czerwca 2014 r. - Wind Farm Srl - CEO,
 • 4 października 2013 r. - 10 czerwca 2014 r. - Wind Farm Buglia Srl - CEO,
 • 22 marca 2013 r. - 11 czerwca 2014 r. - Green Castellaneta S.p.A. - CEO,
 • 16 grudnia 2009 r. - 5 sierpnia 2014 r. - Volturino Wind Srl - CEO,
 • 2008 r. - 2017 r. - BKW - kierownik rozwoju biznesu, kierownik projektu, kierownik operacyjny, menedżer strategiczny,
 • 2005 r. - 2008 r. - Falck Renewables - inżynier, kierownik ds. rozwoju biznesu,
 • 2002 r. - 2005 r. - General Electric (dawniej: Alstom Power) - inżynier ds. rozwoju.

Flavio Ferrari nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tomasz Dobrowolski - Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Dobrowolski w 1974 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, w 1978 r. studia podyplomowe z zakresu ochrony własności przemysłowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w 1980 r. aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest także absolwentem kursu dla mediatorów zorganizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką.

Przebieg kariery zawodowej: 

 • styczeń 2018 r. - obecnie - Stalexport Autostrady S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
 • 2015 r. - czerwiec 2017 r. - K&L Gates LLP - of counsel,
 • 2010 r. - 2015 r. - K&L Gates - partner,
 • 1 stycznia 2004 r. - 1 kwietnia 2018 r. - Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dobrowolski - własna działalność gospodarcza
 • 2000 r. - 2010 r. - Hogan & Hartson - partner,
 • 1997 r. - 2000 r. - Allen & Overy - partner,
 • 1991 r. - 1997 r. - Nabarro Nathanson - radca prawny, członek zarządu,
 • 1985 r. - 1991 r. - Elektrim S.A. - radca prawny, koordynator,
 • 1980 r. - 1988 r. - Agromet Motoimport - radca prawny,
 • 1976 r. - 1980 r. - PEZETEL - Referent prawny, radca prawny,
 • 1974 r. - 1976 r. - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - redaktor.

Tomasz Dobrowolski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nicola Bruno - Członek Rady Nadzorczej

Nicola Bruno uzyskał stopień naukowy z ekonomii biznesu na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie. Jest dyplomowanym księgowym oraz biegłym rewidentem na mocy włoskich przepisów.

Przebieg kariery zawodowej: 

 • obecnie Kierownik ds. Zgodności Finansowej i Administracji Międzynarodowej w Atlantia S.p.A.
 • członek zarządu w niektórych spółkach zależnych grupy Atlantia,
 • uczestniczy w niektórych grupach roboczych Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej oraz Organismo Italiano di Contabilità (włoska instytucja ustanawiająca standardy rachunkowości),
 • do 2017 r. pracował w KPMG w obszarach audytu, doradztwa w zakresie należytej staranności, doradztwa w zakresie sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznych nad audytem w zakresie sprawozdawczości finansowej, jak również pomocy klientom działającym głównie w obszarze zarządzania koncesjami infrastrukturalnymi, usług transportowych oraz w przemyśle motoryzacyjnym i w branży rozrywkowej.

Nicola Bruno nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pozostałe informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej wymagane zgodnie z §10 Rozporządzenia zostaną przekazane przez Spółkę w osobnym raporcie bieżącym po ich otrzymaniu od członków Rady Nadzorczej.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 15/2019 03.04.2019 240.8KB Plik: Raport nr 15/2019

udostępnij
do góry