do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.82 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-28

Raport nr 10/2024

Aktualności 11 Kwietnia 2024

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) informuje, że dnia 11 kwietnia 2024 roku w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).

Obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze Spółki reprezentowali 162.749.954 akcji/głosów z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 65,82 % kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Zgromadzeniu Spółki była spółka Mundys S.p.A. (dawniej: Atlantia S.p.A.), posiadająca 151.323.463 akcje/głosów, tj. 61,20% w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 92,98 % w liczbie akcji/głosów na Zgromadzeniu. 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 10/2024.pdf 11.04.2024 496.85KB Plik: Raport nr 10/2024.pdf

udostępnij
do góry