do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-27

Raport nr 10/2019

Aktualności 18 Marca 2019

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Stalexport Autostrady S.A. lub Emitent) informuje, że Zgromadzenie Wspólników Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: Stalexport Autoroute) w dniu 18 marca 2019 roku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty przez Stalexport Autoroute dywidendy za rok obrotowy 2018 w kwocie 10.908.000 złotych na rzecz jedynego wspólnika Stalexport Autoroute, tj. Stalexport Autostrady S.A.

Wypłata dywidendy na rzecz Emitenta nastąpi w dniu następnym po odbyciu ww. Zgromadzenia, tj. 19 marca 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 10/2019.pdf 18.03.2019 113.09KB Plik: Raport nr 10/2019.pdf

udostępnij
do góry