do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29

Raport nr 9/2019

Aktualności 7 Marca 2019

W związku ze zwołaniem na dzień 3 kwietnia 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść:

  1. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  2. projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie informujemy, że ww. dokumenty, a także wszelka dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie internetowej Spółki (www.stalexport-autostrady.pl).

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: 

§ 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport nr 9/2019 07.03.2019 119.35KB Plik: Raport nr 9/2019
pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 07.03.2019 2.21MB Plik: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 07.03.2019 594.69KB Plik: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

udostępnij
do góry