do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

3.24 zł -0.31% -0.01zł 2019-09-13

Stalexport Autostrady S.A.

Aktualności

RSS
Aktualności - 2019-08-01
Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2019 roku
01.sie
2019

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2019 roku

W I półroczu 2019 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 167.962 tys. PLN, które były wyższe o 4,8% niż w I półroczu 2018 roku (160.244 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 4,8%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 5.0%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Krakó.

Aktualności - 2019-08-01
Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2019 roku
01.sie
2019

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2019 roku

W I półroczu 2019 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 43.873 pojazdów i był o 1,7% wyższy niż ruch odnotowany w I półroczu roku 2018 (43.145 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I półroczu 2019 roku wyniosły 165.994 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 5,0% w stosunku do I półrocza 2018 roku (158.128 tys. PLN).

Aktualności - 2019-08-01
Skonsolidowany Raport Półroczny 2019 Stalexport Autostrady S.A.
01.sie
2019

Skonsolidowany Raport Półroczny 2019 Stalexport Autostrady S.A.

Informujemy, że dniu dzisiejszym opublikowano Skonsolidowany Raport Półroczny Stalexport Autostrady S.A. i Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok 2019.

wszystkie wiadomości

Stalexport Autostrady
w liczbach

30 lat

okres koncesji na
przystosowanie i eksploatację
A4 Katowice-Kraków do 2027
r.

23 %

Stopa zwrotu na kapitale
własnym Grupy Kapitałowej ROE

186,4 mln zł

Zysk Grupy Kapitałowej
w 2018 r.

45 298

Średni dobowy poziom ruchu
na A4 Katowice-Kraków w 2018 r.

332,4 mln zł

Przychody z poboru opłat
w 2018 r.

61 km

Długość płatnego odcinka
autostrady A4
Katowice-Kraków

242,7 mln zł

zysk z działalności operacyjnej
Grupy Kapitałowej
w 2018 r.

5,2 %

Wzrost średniego
dobowego ruchu
pojazdów na A4
Katowice-kraków w 2018 r.

16,5 mln

Liczba pojazdów,
które przejechały autostradą
w 2018 r.

Notowania

Aktualny kurs: 2019-09-13

3.24 zł
Poprzedni kurs
3.25
Zmiana
-0.01 (-0.31%)
szczegóły notowań

Kalendarium inwestora

07 Listopada

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku

01 Sierpnia

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2019 rok

09 Maja

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku

03 Kwietnia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport S.A.

01 Marca

Publikacja raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2018

pełne kalendarium

Nasza działalność

do góry