do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.72 zł 0.74% 0.02zł 2023-03-22

Stalexport Autostrady S.A.

Aktualności

RSS
Aktualności - 2023-03-08
Stalexport Autostrady
08.mar
2023

Raport nr 12/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 4 kwietnia 2023 roku, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2022

Aktualności - 2023-03-07
Stalexport Autostrady
07.mar
2023

Raport nr 11/2023

Przebudowa odwodnienia autostrady A4 - Część VI

Aktualności - 2023-03-07
Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2022 roku
07.mar
2023

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2022 roku

W 2022 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 413.890 tys. PLN, które były wyższe o 14,9% niż w 2021 roku (360.162 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 15%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 15%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków (patrz szczegółowy komentarz

wszystkie wiadomości

Stalexport Autostrady
w liczbach

30 lat

okres koncesji na
przystosowanie i eksploatację
A4 Katowice-Kraków do 2027
r.

10 %

Stopa zwrotu na kapitale
własnym Grupy Kapitałowej ROE

85,7 mln zł

Zysk Grupy Kapitałowej
w 2022 r.

46 770

Średni dobowy poziom ruchu
na A4 Katowice-Kraków w 2022 r.

409,2 mln zł

Przychody z poboru opłat
w 2022 r.

61 km

Długość płatnego odcinka
autostrady A4
Katowice-Kraków

106,3 mln zł

zysk z działalności operacyjnej
Grupy Kapitałowej
w 2022 r.

9,1 %

Wzrost średniego
dobowego ruchu
pojazdów na A4
Katowice-kraków w 2022 r.

17,0 mln

Liczba pojazdów,
które przejechały autostradą
w 2022 r.

Notowania

Aktualny kurs: 2023-03-22

2.72 zł
Poprzedni kurs
2.70
Zmiana
0.02 (0.74%)
szczegóły notowań

Kalendarium inwestora

pełne kalendarium

Nasza działalność

do góry