do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.95 zł 0% 0zł 2022-05-17

Stalexport Autostrady S.A.

Aktualności

RSS
Aktualności - 2022-05-17
Stalexport Autostrady
17.maj
2022

Raport nr 28/2022

Pozytywna ocena Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy

Aktualności - 2022-05-11
Stalexport Autostrady
11.maj
2022

Raport nr 27/2022

Wniosek Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy

Aktualności - 2022-05-09
Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2022 roku
09.maj
2022

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I kwartale 2022 roku

W I kwartale 2022 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 91.211 tys. PLN, które były wyższe o 24,8% niż w I kwartale 2021 roku (73.083 tys. PLN), głównie za sprawą wzrostu przychodów z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (wzrost o 25%), w tym z tytułu poboru opłat za przejazd (wzrost o 25%) płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków

wszystkie wiadomości

Stalexport Autostrady
w liczbach

30 lat

okres koncesji na
przystosowanie i eksploatację
A4 Katowice-Kraków do 2027
r.

11 %

Stopa zwrotu na kapitale
własnym Grupy Kapitałowej ROE

91,5 mln zł

Zysk Grupy Kapitałowej
w 2020 r.

36 467

Średni dobowy poziom ruchu
na A4 Katowice-Kraków w 2020 r.

285,6 mln zł

Przychody z poboru opłat
w 2020 r.

61 km

Długość płatnego odcinka
autostrady A4
Katowice-Kraków

100,3 mln zł

zysk z działalności operacyjnej
Grupy Kapitałowej
w 2020 r.

-20 %

Spadek średniego
dobowego ruchu
pojazdów na A4
Katowice-kraków w 2020 r.

13,3 mln

Liczba pojazdów,
które przejechały autostradą
w 2020 r.

Notowania

Aktualny kurs: 2022-05-17

2.95 zł
Poprzedni kurs
2.95
Zmiana
0 (0%)
szczegóły notowań

Kalendarium inwestora

pełne kalendarium

Nasza działalność

do góry