do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.91 zł -1.02% -0.03zł 2023-02-03
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Raport roczny skonsolidowany 2021 r. - korekta

Raport roczny skonsolidowany 2021 r. - korekta

Raporty roczne 2022-03-24 17:39

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym dokonał korekty skonsolidowanego raportu rocznego SRR za 2021 rok.

W ramach pierwotnego skonsolidowanego raportu rocznego SRR za 2021 rok opublikowanego 7 marca 2022 r. Spółka ujęła plik ESEF_STALEXPORT_AUTOSTRADY_SPOLKA_AKCYJNA_20220228.zip obejmujący skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone w jednolitym elektronicznym formacie raportowania (plik STALEXPORT_AUTOSTRADY_SPOLKA_AKCYJNA_20220228.zip) oraz zewnętrzne podpisy kwalifikowane (plik  STALEXPORT_AUTOSTRADY_SPOLKA_AKCYJNA_20220228.zip.xades).

Ze względu na błąd walidacji zidentyfikowany na poziomie bramki ESPI w odniesieniu do opisanego powyżej sposobu prezentacji plików, Spółka dokonała korekty skonsolidowanego raportu rocznego SRR za 2021 rok poprzez zmianę rzeczonej prezentacji, polegającą na ujęciu w ramach raportu odrębnie pliku STALEXPORT_AUTOSTRADY_SPOLKA_AKCYJNA_20220228.zip oraz pliku STALEXPORT_AUTOSTRADY_SPOLKA_AKCYJNA_20220228.zip.xades.

Poza opisaną powyżej zmianą prezentacji plików, żaden inny element skonsolidowanego raportu rocznego SRR za 2021 rok nie uległ zmianie, w szczególności nie uległa zmianie zawartość oraz struktura pliku w formacie zip, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone w jednolitym elektronicznym formacie raportowania.

Elementy składowe skonsolidowanego raportu rocznego SRR za 2021 rok są dostępne TUTAJ.

do góry