do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.98 zł -1.65% -0.05zł 2024-04-25
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2017 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków za 3 kwartały 2017 roku

Komentarz do wyników 9 Listopada 2017

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 43.749 pojazdów i był o 6,5% wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2016 (41.061 pojazdów). Przychody z poboru opłat w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku wyniosły 237.779 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 9,5% w stosunku do analogicznego okresu roku 2016 (217.065 tys. PLN). Różnica w dynamice wzrostów ruchu i przychodów wynika głównie ze zmian stawek opłat dla samochodów ciężarowych wprowadzonych od 1 marca 2017 roku.

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 34.477 pojazdów w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 roku do 36.785 pojazdów w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku (wzrost o 6,7%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku wyniosły 160.801 tys. PLN, czyli wzrosły o 6,3% w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2016 roku (151.277 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów osobowych wynika głównie z faktu, że rok 2016 był rokiem przestępnym.

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o 5,8%, tj. z 6.584 pojazdów w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2016 roku do 6.964 pojazdów w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku wyniosły 76.978 tys. PLN, czyli wzrosły o 17% w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2016 roku (65.788 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika z (i) roku przestępnego w roku 2016, ze (ii) zmiany stawek opłat od dnia 1 marca 2017 roku (z 16,5 PLN na 18 PLN oraz z 26,5 PLN na 30 PLN) oraz z (iii) różnic w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat).

W opinii Zarządu pozytywny trend wzrostu ruchu pojazdów pozostaje w związku z rozwojem sytuacji makroekonomicznej i wynika również z docenienia przez użytkowników wysokiego standardu utrzymania autostrady.

udostępnij
do góry