do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.83 zł -0.35% -0.01zł 2024-05-29
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty/Okresowe/Komentarz do wyników finansowych/Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2017 roku

Średni Dobowy Ruch oraz przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I półroczu 2017 roku

Komentarz do wyników 3 Sierpnia 2017

W I półroczu 2017 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 41.009 pojazdów i był o 7,5% wyższy niż ruch odnotowany w I półroczu 2016 roku (38.161 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I półroczu 2017 roku wyniosły 148.407 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 9,6% w stosunku do I półrocza 2016 roku (135.383 tys. PLN). Różnica w dynamice wzrostów ruchu i przychodów wynika głównie ze zmian stawek opłat dla samochodów ciężarowych wprowadzonych od 1 marca 2017 roku.

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 31.774 pojazdów w I półroczu 2016 roku do 34.194 pojazdów w I półroczu 2017 roku (wzrost o 7,6%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w I półroczu 2017 roku wyniosły 99.044 tys. PLN, czyli wzrosły o 6,9% w stosunku do I półrocza 2016 roku (92.627 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów osobowych wynika głównie z faktu, że rok 2016 był rokiem przestępnym.

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch wzrósł o ok. 6,7%, tj. z 6.387 pojazdów w I półroczu 2016 roku, do 6.815 pojazdów w I półroczu 2017 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w I półroczu 2017 roku wyniosły 49.363 tys. PLN, czyli wzrosły o 15,5% w stosunku do I półrocza 2016 roku (42.756 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika z (i) roku przestępnego w roku 2016, ze (ii) zmiany stawek opłat od dnia 1 marca 2017 roku (z 16,5 PLN na 18 PLN i z 26,5 PLN na 30 PLN) oraz z (iii) różnic w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane są inne stawki poboru opłat).

W opinii Zarządu pozytywny trend wzrostu ruchu pojazdów pozostaje w związku z rozwojem sytuacji makroekonomicznej i wynika również z docenienia przez użytkowników wysokiego standardu utrzymania autostrady.

udostępnij
do góry